x x
x x

Eksperci nt. problemów ze stosowaniem ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR)

x

20 kwietnia br. przewodniczący KRDP, Andrzej Ladziński, wziął udział w forum dyskusyjnym poświęconym omówieniu podstawowych problemów związanych ze stosowaniem ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowaniu. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele nauki, sędziowie, doradcy podatkowi oraz przedstawiciele Ministerstwa Finansów. Szef samorządu doradców podatkowych podsumował wnioski z konferencji z dnia poprzedniego pt. „Doświadczenia w wykładni i stosowaniu klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania (GAAR) na tle uwarunkowań ustrojowych i międzynarodowych”.

Następnie uczestnicy forum podczas dyskusji panelowych poruszyli m. in. następujące problemy: schemat stosowania art. 119a O.P., pojęcie korzyści podatkowej, przesłanka sprzeczności korzyści z przedmiotem/celem ustawy, cel działania dla osiągnięcia korzyści podatkowej oraz sztuczność działania.

Organizatorem wydarzenia we współpracy z Krajową Izbą Doradców Podatkowych była Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
DATA PUBLIKACJI: 2023-04-21 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x