Centrum Mediacji

Centrum Mediacji

Witamy w Centrum Mediacji przy Krajowej Radzie Doradców Podatkowych

Celem działalności Centrum Mediacji jest pomoc w pozasądowym rozwiązywaniu sporów. Mediatorzy skupiają się na koordynacji mediacji w szczególności w sporach gospodarczych, administracyjnych oraz cywilnych. Ponadto promują szeroko rozumianą ideę mediacji wśród doradców podatkowych, w społeczności polskiej i międzynarodowej, propagując tym samym, korzystny dla obu stron, sposób rozwiązywania sporów.

Przeczytaj wywiad.

Centrum zajmuje się m. in.:

  • organizowaniem szkoleń dla kandydatów na mediatorów,
  • podnoszeniem kwalifikacji zawodowych doradców podatkowych-mediatorów
  • pomocą w tworzeniu i wspieraniu lokalnych Ośrodków Mediacji działających w regionach,
  • kształtowaniem etyki członków Centrum, w tym podnoszeniem ich kwalifikacji zawodowych, poprzez organizowanie kursów, seminariów, konferencji, dyskusji etc.
  • organizowaniem i udziałem w seminariach, konferencjach, sympozjach, panelach dyskusyjnych oraz innych spotkaniach poświęconych mediacji w Polsce i za granicą;
  • inicjowaniem działalności wydawniczej z zakresu mediacji,
  • tworzeniem kampanii i akcji promocyjnych na rzecz popularyzacji postępowania mediacyjnego wśród społeczeństwa, a zwłaszcza klientów doradców podatkowych.

Lista Mediatorów w Centrum Mediacji

Przebieg tworzenia Centrum Mediacji:

  • W dniu 12 grudnia 2023 r. Krajowa Rada Doradców Podatkowych podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Centrum Mediacji przy KRDP, Regulaminu postępowania mediacyjnego Centrum Mediacji przy KRDP oraz Zasad Etyki Mediatorów zrzeszonych w Centrum Mediacji przy Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. 

Statut Centrum Mediacji przy KRDP
Regulamin postępowania mediacyjnego Centrum Mediacji przy KRDP
Zasady Etyki Mediatorów zrzeszonych w Centrum Mediacji przy KRDP

  • Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 listopada 2023 r. przedstawiciel Krajowej Izby Doradców Podatkowych - Przemysław Jakub Hinc, Przewodniczący Komisji ds. Mediacji przy KRDP został powołany do Społecznej Rady do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości V kadencji. Powołanie przedstawiciela spośród członków KIDP nastąpiło po raz pierwszy w historii funkcjonowania Rady.

Społeczna Rada ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów jest organem doradczym Ministra Sprawiedliwości. Ma na celu przede wszystkim promowanie działań służących rozwojowi alternatywnych metod rozwiązywania sporów, opiniowanie projektów aktów prawnych, propagowanie zasad dotyczących pracy mediatora i postępowania mediacyjnego oraz standardów szkolenia mediatorów. 


Krajowa Izba Doradców Podatkowych

ul. Grzybowska 85 lok. U7
Warszawa 00-844

tel.: 693 920 360
e-mail: biuro@kidp.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.