x x
x x

Bielsko-Biała: współpraca doradców podatkowych z Wyższą Szkołą Finansów i Prawa

x

Prowadzenie wykładów i ćwiczeń ze studentami, recenzowanie prac magisterskich z prawa podatkowego i pomoc w tworzeniu programów studiów – to najważniejsze obszary współpracy doradców podatkowych ze Śląska z Wyższą Szkołą Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Dzięki porozumieniu, które podpisali dr Mariusz Cieśla, wiceprzewodniczący KRDP oraz dr hab. inż. Jacek Binda, prof. WSFiP, rektor uczelni, doradcy podatkowi jeszcze bardziej zaangażują się w kształcenie przyszłych prawników i finansistów.

 

„Dostrzegając potrzebę działań oświatowych zmierzających do popularyzacji wiedzy w szczególności na temat finansów publicznych, podatków, ceł i innych instytucji finansowych, kształcenia nowoczesnej kadry specjalistów z zakresu prawa podatkowego i dziedzin pokrewnych oraz ich rozwoju zawodowego, strony wyrażają wole podjęcia wspólnych działań zmierzających do połączenia dogmatyki prawa podatkowego z praktyką jego stosowania, stwarzania jak najlepszych warunków dla doskonalenia zawodowego w tym zakresie oraz umacniania pozycji zawodu doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego” – czytam w porozumieniu podpisanym przez obie strony 8 października 2021 r. 


Na mocy umowy, zawartej między samorządem doradców podatkowych a władzami uczelni, doradcy podatkowi będą m.in. doradzać przy tworzeniu programów studiów i programów praktyk wybranych kierunków, prowadzić zajęcia ze studentami zajęć, wskazywać tematyki prac dyplomowych za zakresu prawa podatkowego oraz organizować staże i praktyki zawodowe dla studentów i absolwentów WSFiP w Bielsku-Białej.

 

- Głównymi celami tej współpracy są: zbliżenie środowiska nauki i praktyki gospodarczej, ułatwienie uczestnikom programów edukacyjnych praktycznego doskonalenia teoretycznych umiejętności oraz rozwój zawodu doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego w Polsce – mówi dr Mariusz Cieśla, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, sygnatariusz porozumienia.

DATA PUBLIKACJI: 2021-10-20 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x