Tarcza antykryzysowa 3.0 - nowy informator dla doradców podatkowych

x

Rządowy program pomocy dla przedsiębiorców w kryzysie wywołanym COVID-19 zyskał kolejną odsłonę. Tarcza antykryzysowa 3.0 została właśnie uchwalona przez sejm. Krajowa Izba Doradców Podatkowych przygotowała aktualizację bezpłatnego informatora dla doradców podatkowych, który ma pomóc w zastosowaniu nowych przepisów w praktyce.

W nowej tarczy znalazły się kolejne narzędzia, które mają pomóc firmom w kryzysie spowodowanym epidemią COVID-19. Uchwalone niedawno przepisy zakładają wsparcie zarówno finansowe, jak i proceduralne administracyjne, w tym przede wszystkim:
- rozszerzenie zwolnienia ZUS – umożliwienie skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek osobom opłacającym składki na własne ubezpieczenia w sytuacji, gdy ich przychód był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 7000 zł;

- zwiększenie wysokości kwoty wynagrodzenia za pracę wolnej od egzekucji o 25% na każdego członka rodziny, który nie uzyskuje dochodów i pozostaje na utrzymaniu pracownika;

- dalsze upraszczanie regulacji administracyjnych oraz czasowe wydłużanie obowiązywania koncesji, pozwoleń oraz uprawnień, tak aby nie zostały naruszone łańcuchy dostaw oraz ciągłość działalności gospodarczej;

Działania powyższe stanowią jedynie część z nowych uregulowań zawartych w nowej wersji tarczy, jednocześnie ich konstrukcja, jak i zakładany cel mają w ocenie ustawodawcy prowadzić do uproszczenia obowiązków wynikających z uregulowań administracyjnych, jak i bezpośrednią pomoc zarówno dla obywateli, jak i przedsiębiorstw.

Należy zwrócić uwagę na to, że przerwane i zawieszone – na mocy wcześniejszych ustaw antykryzysowych - terminy rozpoczynają bieg (lub odpowiednio biegną dalej) po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie tarczy 3.0.

Przewodnik po tarczy antykryzysowej 3.0, którą właśnie uchwalił sejm można bezpłatnie pobrać w panelu mDoradca


DATA PUBLIKACJI: 2020-05-18 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x