Pomoc dla doradców podatkowych - komunikat KRDP

Szanowni Koleżanki i Koledzy Doradcy Podatkowi, 


Zdajemy sobie sprawę w jak trudny okres weszliśmy jako członkowie samorządu doradców podatkowych. Jest on trudny w dwójnasób. Po pierwsze każdy z nas, bądź to prowadzi swoje przedsiębiorstwo lub jest uczestnikiem takiego przedsiębiorstwa w różnych formach organizacyjnych, bądź też, jako doradca podatkowy jest pracownikiem takiego przedsiębiorstwa. I tu łączy nas jedno, w obliczu obecnej sytuacji wszyscy będziemy musieli podjąć wysiłek zmierzający do utrzymania podmiotów w których działamy.  Po drugie, każde z tych przedsiębiorstw obsługuje niezliczoną ilość innych przedsiębiorstw i innych podatników, którzy również albo już się znaleźli, albo za chwilę znajdą się w trudnej sytuacji ekonomicznej. I co istotne, będą oni w tej sytuacji często potrzebowali od nas o wiele większej pomocy, niż zazwyczaj oczekują. Wielu z nas stanie w związku z tym przed niezwykle trudnymi decyzjami i wyzwaniami. Również tymi ekonomicznymi. 


Chcielibyśmy zapewnić Was, iż wszystkie organy i jednostki organizacyjne KIDP podejmują i będą podejmować wszelkie działania zmierzające do wspomożenia członków naszej Izby w obecnej sytuacji. Odpowiadając na postulaty środowiska, wskazać należy, iż w zakresie pomocy finansowej obecne przepisy nie pozwalają Krajowej Radzie Doradców Podatkowych na obniżenie wysokości składki członkowskiej „in gremio”, gdyż te decyzje są przypisane ustawowo Zjazdowi KIDP. Możliwe jest natomiast składanie indywidualnych wniosków o zwolnienie z opłacania składek, umorzenie zaległych składek lub też rozłożenie ich na raty. W tym zakresie koledzy z odpowiednich komisji KRDP deklarują niezwłoczne rozpatrzenie wpływających wniosków. Jednocześnie liczymy na rozważne działanie ze strony członków Izby i nie składanie takich wniosków „na wyrost”, a jedynie w przypadku faktycznie zaistniałej trudnej sytuacji finansowej doradcy. Pamiętać bowiem musimy, że nikt nie zwolnił Izby z bieżącego wykonywania nałożonych na nią zadań, które nadal muszą być i są realizowane. 


Kolejną formą pomocy, szczególnie w obliczu odwołania wszelkich szkoleń i konferencji, jest uruchomienie tego typu działań za pośrednictwem internetu. Ta forma szkoleń powinna ruszyć już w od początku kwietnia 2020r. i będzie dostępna za pośrednictwem platformy mDoradca. W okresie zawieszenia tradycyjnych szkoleń, będzie to się odbywało nieodpłatnie. Będziemy dążyli do tego, aby tematyka proponowanych szkoleń dotyczyła najbardziej aktualnych problemów, w tym przede wszystkim możliwości uruchomienia i zastosowania procedur przy wykorzystaniu ewentualnych ułatwień wynikających z procedowanej właśnie aktualizacji specustawy.


Wśród działań zmierzających do uzyskania pomocy dla członków naszej Izby, nie można pominąć prac specjalnego zespołu ekspertów Krajowej Rady Doradców Podatkowych ds. propozycji zmian w przepisach prawa podatkowego, mających ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorstw w najbliższych miesiącach. W pierwszym etapie prac Zespół opracował i przekazał do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju 53 propozycje zmian w przepisach podatkowych. Następnie po opublikowaniu projektu zmian do tzw. specustawy w ciągu doby od otrzymaniu projektów ustaw, Zespół przygotował w sumie 23 poprawki do rządowego projektu nowelizacji specustawy, a także wskazał na kilkadziesiąt kolejnych, niezbędnych zdaniem naszych ekspertów uregulowań, które nie znalazły się w projekcie, a które mogą mieć kluczowe znaczenie dla przedsiębiorców zmagających się z kryzysem gospodarczym wywołanym koronawirusem. O szczegółowych pracach tego Zespołu traktują również osobne komunikaty.


W opracowaniu są też dalsze formy działań mających na celu ochronę członków KIDP oraz ich klientów, które uzależnione będą od dalszego rozwoju sytuacji w kraju. 


Pragniemy zapewnić, że nieprzerwanie pracują w sposób zdalny członkowie Prezydium KRDP wspomagani przez pozostałych członków KRDP oraz innych członków Izby, a także pracownicy Biura KIDP oraz Regionalnych Oddziałów KIDP. Pomimo braku możliwości odbycia tradycyjnego posiedzenia KRDP, wszelkie niezbędne głosowania odbywają się w sposób zdalny, z wykorzystaniem przeznaczonych do tego celu środków technicznych. W związku z tym zapewnione jest bieżące funkcjonowanie Izby i realizacja nałożonych nań zadań. 


Dalsze informacje o wszelkich działaniach podejmowanych przez w/w gremia będą podawane w kolejnych komunikatach. Zwracamy się zatem z prośbą o aktywne śledzenie wiadomości kierowanych do Państwa przez KRDP, a także o zgłaszanie sygnałów o wszelkich sytuacjach wymagających interwencji Izby. 


                                                                                                             Prezydium KRDP


DATA PUBLIKACJI: 2020-03-24 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02

x x x
x