Przedstawiciel KRDP na posiedzeniu Professional Affairs Committee CFE w Brukseli

x

Anna Misiak, doradca podatkowy i wiceprzewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych, reprezentowała Polskę podczas posiedzenia Komisji Spraw Zawodowych CFE - europejskiej organizacji zrzeszającej samorządy doradców podatkowych z 26 państwa UE. Tematem spotkania było m.in wdrożenie w Polsce przepisów o raportowaniu schematów podatkowych


CFE pracuje nad projektem, którego celem jest zebranie doświadczeń z różnych państw członkowskich w zakresie realizacji dyrektywy unijnej nakazującej wprowadzenie obowiązku raportowania schematów podatkowych. Europejskie środowisko doradców podatkowych wykazuje szczególne zainteresowanie polskimi doświadczeniami we wdrożeniu obowiązku MDR. To dlatego, że większość państw członkowskich dopiero przygotowuje się do wprowadzenia tych rozwiązań, podczas gdy Polska nie tylko wykonała zapisy dyrektywy UE jako pierwsza, ale wręcz wprowadziła rozwiązania szersze niż nakazuje dyrektywa UE. Polskie przepisy o MDR uważane są za wyjątkowo surowe, skomplikowane i zbyt daleko idące. Zdumienie w innych krajach UE budzi, między innymi, wyjątkowo wysoka kara za brak raportowania MDR, która maksymalnie może sięgać nawet 25 mln zł. Wiceprzewodnicząca KRDP, Anna Misiak, została poproszona o przygotowanie raportu podsumowującego skutki wprowadzonych w Polsce przepisów. Raport  został przekazany i zaprezentowany Komisji Spraw Zawodowych CFE.


CFE Tax Advisers Europe to stowarzyszenie europejskich doradców podatkowych z siedzibą w Brukseli. Założona w 1959 r. CFE skupia członków organizacji krajowych z 26 państw europejskich, które to organizacje reprezentują w sumie ponad 200 000 doradców podatkowych. CFE prowadzi działania koordynujące rozwój prawa podatkowego w Europie, współpracuje w tym obszarze z instytucjami europejskimi oraz stara się promować i koordynować rozwój przepisów krajowych regulujących i chroniących zawód doradcy podatkowego.


Professional Affairs Committee (tłum. Komisja Spraw Zawodowych) angażuje się tematy dotyczące wykonywania zawodu doradcy podatkowego i wpływające na jego wykonywanie. PAC współpracuje z Komisją Europejską i OECD realizując zadania Rady CFE dotyczące zawodu doradcy podatkowego.


Komisja Spraw Zawodowych zajmuje się m.in. etyką i kodeksami zawodowymi, przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, współpracą z organami podatkowymi, ucyfrowieniem usług podatkowych, prawami podatników, kwalifikacjami zawodowymi i przepisami , odpowiedzialnością doradców i ubezpieczeniami oraz tajemnicą zawodową doradców podatkowych.

DATA PUBLIKACJI: 2020-02-07 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x