Zostań doradcą podatkowym

Dla kandydatów

Egzamin

Egzamin na doradcę podatkowego przeprowadza Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego

Aby uzyskać uprawnienia doradcy podatkowego należy spełnić łącznie następujące warunki:

  • mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
  • korzystać z pełni praw publicznych,
  • posiadać nieskazitelny charakter i swoim dotychczasowym postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego,
  • posiadać wyższe wykształcenie,

oraz

  • złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego,
  • odbyć w Polsce sześciomiesięczną praktykę zawodową,
  • złożyć wniosek o wpis na listę (nie później niż w okresie 3 lat złożenia egzaminu)

lub

  • być członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, albo
  • posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych lub nauk ekonomicznych w zakresie prawa finansowego lub finansów.

Na listę doradców podatkowych wpisuje się również osoby fizyczne, których kwalifikacje do wykonywania zawodu doradcy podatkowego zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65) zwanej dalej "ustawą o uznawaniu kwalifikacji", jeżeli:
- mają pełną zdolność do czynności prawnych,
- korzystają z pełni praw publicznych,
- złożą wniosek o wpis na listę, nie później niż w terminie (12 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o uznaniu kwalifikacji wydanej na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o uznawaniu kwalifikacji).

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące egzaminów na doradcę podatkowego można uzyskać w Wydziale do Spraw Doradztwa Podatkowego, Zarządzania i Opiniowania,

 tel. 22 694 52 49 w godz. 8.15 – 16.15, e-mail: komisja.doradztwo@mf.gov.pl

Zostań doradcą podatkowym
Krajowa Izba Doradców Podatkowych

ul. Grzybowska 85 lok. U7
Warszawa 00-844

tel.: 693 920 360
e-mail: biuro@kidp.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.