x x
x x

Echa VIII Międzynarodowej Konferencji z cyklu "Podatki bez granic" pod hasłem: "Oszustwa podatkowe- fakty i mity"

x

„To kolejna inicjatywa mająca na celu głos Krajowej Izby Doradców Podatkowych w debacie publicznej w trosce o dobry, przyjazny biznesowi, system podatkowy w Polsce i bezpieczeństwo podatników” – stwierdził dr Jacek A. Zieliński, Przewodniczący Dolnośląskiego Oddziału KIDP podczas konferencji „Podatki bez granic”. To już VIII edycja tej konferencji, która odbyła się tym razem w dniach 12-13 października br. we Wrocławiu, zorganizowana przez Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Izbę Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

Konferencję patronatem objęły: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czeskiej, Konsul Honorowy Republiki Czeskiej we Wrocławiu, CFE Confederation Fiscale Europeenne (Europejskiej Konfederacji Podatkowej) oraz Krajowa Rada Doradców Podatkowych.

Konferencja ta to kolejne bardzo udane wydarzenie, o dużym zakresie tematycznym, skupiające wielu znamienitych gości.

Konferencję prowadził dr Jacek A. Zieliński, Przewodniczący Dolnośląskiego Oddziału KIDP i Mirosława Zachar, wiceprzewodnicząca tego Oddziału.

Powitali oni wszystkich zaproszonych gości i uczestników konferencji. Dr Jacek A. Zieliński o uroczyste otwarcie konferencji poprosił prof. Adama Mariańskiego, Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

„ VIII już edycja konferencji „Podatki bez granic wpisała się na stałe w kalendarz wydarzeń organizowanych przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych. Organizowana jest ona we współpracy z czeską Izbą Doradców Podatkowych i mam nadzieję, że długo jeszcze będzie kontynuowana. Tego typu konferencje są bardzo istotne dla działań podejmowanych przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych, polegających na pokazywaniu potrzeby współpracy, współdziałania doradcy podatkowego zarówno z  administracją skarbową,  jak i z organami państwa, organami ścigania tak aby uczciwi podatnicy mieli jeszcze większe gwarancje prawidłowego wykonania swoich obowiązków – stwierdził prof. dr hab. Adam Mariański, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

„Bardzo się cieszę, że temat konferencji jest bardzo aktualny i  wybitni wykładowcy zarówno ze strony polskiej, jak i czeskiej przybliżą tematy związane z oszustwami podatkowymi” – dodał prof. Adam Mariański.

Anna Misiak, wiceprzewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych i wiceprzewodnicząca CFE podkreśliła, że ta międzynarodowa organizacja, zrzeszająca samorządy doradców podatkowych z wielu krajów, objęła patronatem konferencję ponieważ jej temat wpisuje się w cele tej organizacji, według której zarówno doradcom podatkowym, jak podatnikom najlepiej służy jasny, przyjazny i skuteczny system podatkowy.

„CFE to organizacja, która skupia już ponad 300 tysięcy indywidualnych specjalistów podatkowych” – podkreśliła Anna Misiak.

„Cieszymy się, że współpracuje z nami od początku organizowania tej konferencji Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu” – stwierdziła Mirosława Zachar, wiceprzewodnicząca Dolnośląskiego OKIDP.

„Przekaz merytoryczny jest ważny i cenne są wnioski z tej konferencji, bo przecież wyroki sadów administracyjnych i podatnicy i my jako doradcy podatkowi musimy stosować” – podkreśliła Mirosława Zachar.

Temat konferencji nawiązywał do aktualnego problemu związanego z działaniami państw i organów podatkowych podejmowanymi w celu przeciwdziałania oszustwom podatkowym (np. w VAT czy podatkach dochodowych). Oszustwa podatkowe niewątpliwie są zjawiskiem negatywnym i w niekorzystny sposób wpływają na zachowanie zwykłych podatników, stwarzając ryzyka podatkowe wcześniej nieznane.

Jednocześnie część działań państw stanowi rozszerzanie kompetencji aparatu fiskalnego i rozszerzanie obszarów podlegających opodatkowaniu realizowanymi pod pretekstem walki z oszustwami podatkowymi. Wprowadzanie klauzul nadużycia prawa podatkowego, wprowadzanie nowych obowiązków informacyjnych, czy próby ograniczania tajemnicy zawodowej, mocno oddziaływają na sytuację prawno-podatkową zwykłych podatników.

Doradcy podatkowi, stojąc na straży prawidłowości relacji podatnik-państwo coraz częściej spotykają się z problemem, że granica pomiędzy tym co jest dozwolone i legalne zaciera się i relatywizuje. Czynności legalne, ale nieakceptowane przez aparat fiskalny bywają traktowane na równi z oszustwami. Celem konferencji była próba zdefiniowania tych granic.

Martin Tucek, wiceprzewodniczący Izby Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej  poinformował o Stanowisku Unii Prokuratorów i Czeskiej Komory Adwokackiej w sprawie naruszenia tajemnicy zawodowej. Podkreślił, że obawiają się o próby ograniczania tajemnicy i chcą aby była w Polsce i w Czechach zachowana.

Prof. Bogumił Brzeziński z UMK w Toruniu oceniając nasz system podatkowy stwierdził, że „Ustawodawca skoncentrował się na uszczelnianiu systemu podatkowego i obawiam się czy realizując ten poniekąd słuszny cel nie zamotamy się w tym wszystkim do końca”.

Podkreślił, że jeśli chcielibyśmy zbudować dobry system podatkowy to musielibyśmy spełnić 5 warunków:
1) polityka podatkowa (nie mamy jej),
2) sprawny system tworzenia prawa podatkowego,
3) mechanizmy monitorowania systemów działania,
4) sprawny operator systemu administracji skarbowej,
5) efektywny system ochrony praw podatnika.

Z tych elementów, jedynie zmiany w systemie administracji należy ocenić pozytywnie zdaniem prof. Bogumiła Brzezińskiego. Natomiast pozostałe elementy  należy wypracować.

Nawiązał do nowego projektu Ordynacji podatkowej, stwierdzając że nie widzi on jakościowej poprawy bezpieczeństwa podatnika.

„Załamały się głęboko standardy tworzenia praw przez pośpiech i żenujący poziom językowy oraz problemy merytoryczne” – stwierdził prof. Bogumił Brzeziński.

Zwrócił też uwagę na niepokojące jego zdaniem zjawisko wzrostu liczby przepisów operujących regulacjami nieostrymi, takimi, które da się interpretować w różny sposób.

„Ta nieostrość i niejednoznaczność przepisów może być powodem sporów podatników z organami skarbowymi a kto w tym sporze będzie silniejszy?” – stwierdził prof. Brzeziński.

Tomasz Michalik, Partner w MDDP stwierdził, że „luka vatowska w Polsce spada, to trzeba przyznać”. „Z pewnością działania Ministerstwa Finansów się do tego przyczyniły” – dodał. Wskazał, że nadal jest jednak ona na wyższym  poziomie, w porównaniu do takich krajów jak: Dania, Holandia, Estonia, gdzie wynosi ona tylko 1 proc., a w Polsce to ok. 20 proc. Natomiast najwyższa luka jest w Rumunii bo aż ok. 36 proc.
Tomasz Michalik poinformował, że 2 października Ecofin przyjął projekt dyrektywy  zakładającej zmiany w systemie VAT.
Mają się one odbywać w dwóch etapach. Pierwszy zakłada:
1) nowe zasady rozliczania dostaw typu call-off,
2) uznanie za materialny warunek stawki 0 proc. – podanie nr VAT nabywcy
3) uproszczenie rozliczenia transakcji łańcuchowych
4) uproszczenie dokumentowania dostawy wewnętrznej
Te pierwsze przepisy trzeba będzie implementować do końca 2019 r.

„Drugi etap reformy VAT na poziomie UE zakłada fundamentalną, zasadniczą zmianę całego systemu dotyczącego VAT. Proponuje się, że transakcje byłyby opodatkowane w państwie, do którego towary są dostarczane czyli w państwie przeznaczenia” – poinformował Tomasz Michalik.

„Jeśli więc polski podatnik wyśle towar do Czech to ta transakcja byłaby opodatkowana w Czechach, tym samym eliminowana byłaby możliwość przestępstw i wyłudzeń, które oparte są na możliwości zadeklarowania stawki „O” proc.  i uzyskania zwrotu podatku naliczonego” – wyjaśnił Tomasz Michalik.

„VAT był wprowadzony w latach 60-tych i od tego czasu powoli rozwijały się oszustwa”– stwierdził Tomasz Michalik.

Zmiany byłyby oparte na jednolitym, docelowym systemie opodatkowania.  Zakłada się jego wdrożenie do 2022 r.

Tomasz Michalik poinformował że w Polsce wznowiono prace nad centralną bazą faktur.

Odnosząc się do  split payment, Tomasz Michalik stwierdził, że system ten działa w ciekawy sposób w Czechach, jest rozszerzany we Włoszech. Wielka Brytania chce wprowadzić podzieloną płatność w obrocie z osobami niebędącymi podatnikami.

„Niektóre państwa, przez bierność Komisji Europejskiej same zaczęły wprowadzać swoje, czasem dziwne rozwiązania” – podkreślił Tomasz Michalik.

„Jesteśmy zatem na progu rewolucji w zakresie systemu podatku od towarów i usług. Dzisiejsza wiedza o transakcjach wewnątrzwspólnotowych trafi do kosza” – dodał.

„W co grają VAT-owcy? Analiza transakcji według orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej” to temat bardzo interesującego wystąpienia dr Dagmary Dominik-Ogińskiej, sędzi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

O przestępstwach podatkowych z punktu widzenia prokuratora – praktyce oskarżyciela mówił Waldemar Kawalec, Prokurator, Naczelnik Wydziału II ds. Przestępczości Finansowo-Skarbowej Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu.

Z kolei o roli profesjonalnych organów podatkowych w kształtowaniu właściwych relacji z podatnikami mówił Damian Urbaniak – Zastępca Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu.

Kwestie międzynarodowej wymiany informacji podatkowych przedstawiła dr Alicja Brodzka – Adiunkt w Katedrze Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Dr Krzysztof Biernacki także Adiunkt w Katedrze Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat wpływu metod unikania podwójnego opodatkowania na obciążenia podatkowe przedsiębiorstw.

Oszustwa w VAT z perspektywy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zrelacjonował prof. nadzw. Dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, profesor w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Nadużycia podatkowe w kontekście przepisów karnych i karno-skarbowych przedstawił dr Andrzej Dmowski, doradca podatkowy, adwokat, dr nauk prawnych, Partner Zarządzający Russell Bedford.

3xP – przejrzystość, prostota i przyjazność systemu podatkowego – to temat interesującego wykładu pana Roberta Wojewódki, Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nysie.

Z kolei o środkach zwalczania nadużyć finansowych mówił Ondřej Lichnovský – Członek sekcji prawa publicznego Czeskiej Izby Adwokackiej.

Republikę Czeską reprezentował jeszcze Michał Radvan – Prodziekan ds. Zagranicznych I Zewnetrznych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka w Czechach, professor nadzwyczajny prawa finansowego na Wydziale Prawa Finansowego i Ekonomii, prezentując kwestię postrzegania podatku.

Końcowym wykładem konferencji był temat “Unikanie opodatkowania w gospodarce cyfrowej”, który zaprezentował dr Rafał Lipniewicz - Adiunkt w Instytucie Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Podczas dwudniowej konferencji odbyło się wiele interesujących wykładów o wysokiej wartości merytorycznej, prezentowanych zarówno przez polskich, jak i czeskich ekspertów.

Nie zabrakło też elementów integracyjnych. Wieczorem 12 października odbyła się uroczysta kolacja w stylu „Las Vegas”.

Tegoroczną edycję konferencji „Podatki bez granic” można z pewnością zaliczyć do bardzo udanych i ważnych merytorycznie wydarzeń.

Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
DATA PUBLIKACJI: 2018-10-15 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Grzybowska 85 lok. U7
Warszawa 00-844
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x