x x
x x

Optymalizacja: raportowanie trzeba limitować - komentarz Przewodniczącej KRDP w Rzeczpospolitej

„Ujawnianie planów podatników nie może oznaczać donosicielstwa ani naruszania tajemnicy zawodowej. Tajemnica zobowiązuje” – to główne tezy artykułu pt.: „Optymalizacja: raportowanie trzeba limitować” autorstwa Pawła Rochowicza, który ukazał się w Rzeczpospolitej, do którego komentarza udzieliła prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

„Dążenie Polski i innych państw do zapobiegania unikaniu opodatkowania jest zjawiskiem trwałym. W naturalny sposób doradcy podatkowi są sojusznikiem państwa w trosce o właściwe wypełnianie obowiązków podatkowych. Nie może to oznaczać, że zostaniemy zobowiązani do ujawniania władzom różnych schematów działania naszych klientów. Naruszałoby to tajemnicę zawodową. Popieramy rozwiązanie przewidujące pisemne uprzedzanie klienta, że niektóre planowane przez niego działania mogą wprost naruszać prawo albo narażać je na podejrzenie obejścia prawa. Gdyby zaś doradca podatkowy proponował rozwiązania sprzeczne z prawem, należy go karać, zarówno na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów, jak i dyscyplinarnie” - stwierdziła prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic.

„Fiskus powinien się dowiadywać o planowanych schematach obchodzących prawo podatkowe, ale w ściśle określonych granicach. Taki wniosek można wysnuć po opublikowaniu przez Ministerstwo Finansów raportu z konsultacji w tej sprawie. Głos w tej sprawie zabrało 30 podmiotów – samorządów zawodowych, organizacji gospodarczych oraz indywidualnych osób. Ma być wzięty pod uwagę przy opracowywaniu projektu ustawy. Będzie to prawdopodobnie nowelizacja ordynacji podatkowej. Na razie resort nie podał, kiedy można oczekiwać konkretnego projektu” – napisano w artykule w Rzeczpospolitej.

„Ministerstwo zaproponowało trzy ogólne warianty nowych przepisów. W najbardziej restrykcyjnej wersji „promotorzy" optymalizacji mieliby zgłaszać organom skarbowym schematy optymalizacyjne już na etapie planowania, ze wskazaniem konkretnej osoby albo firmy. Łagodniejszy wariant zakładał, by o planowanych schematach informować bez wskazywania, którego podatnika dotyczą. Trzecia wersja – a zyskała najwięcej zwolenników w konsultacjach – zakłada, że sam podatnik planujący schemat optymalizacyjny powinien o nim informować władze skarbowe” -donosi Rzeczpospolita.

Tajemnica zobowiązuje

„Obowiązek raportowania powinien ciążyć na tym, kto realizuje lub wdraża taką strukturę/udogodnienie, a nie na zawodach zaufania publicznego" – napisała Konfederacja Lewiatan. Przedstawiciele adwokatury, radców prawnych i doradców podatkowych podkreślali, że nowe regulacje powinny respektować tajemnicę zawodową, która obowiązuje przedstawicieli tych zawodów” – informuje Rzeczpospolita.

Więcej:
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/312219968-Optymalizacja-raportowanie-trzeba-limitowac.html

Oprac. Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych.


DATA PUBLIKACJI: 2017-12-21 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x