x x
x x

Fiskus lepiej potraktuje podatnika, który ma doradcę podatkowego - cykl artykułów z komentarzem Przewodniczącej KRDP

Ministerstwo Finansów potwierdziło informacje o pracach nad wprowadzeniem zasady, zgodnie z którą podatnik, którego sprawy są prowadzone przez doradców podatkowych, będzie mógł liczyć na preferencyjne traktowanie przez organy podatkowe. Temat ten poruszył w kilku publikacjach portal www. podatki.abc.com.pl, do których komentarza udzieliła prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, Przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Portal uzyskał potwierdzenie prowadzonych prac przez resort finansów.

„Udogodnienia będą prawdopodobnie polegały m.in. na: skróceniu do 30 dni terminu zwrotu nadpłaty i prawie do wpłacania odsetek należnych z tytułu złożonej korekty w niższej wysokości. Ministerstwo Finansów potwierdza, że rozważa wprowadzenie regulacji prawnych mających na celu wzmocnienie zawodu doradcy podatkowego i ukierunkowanie go na autoryzację i pomoc w przestrzeganiu prawa podatkowego. Resort zapewnia, że rozważane rozwiązania będą poddane konsultacjom, które zostaną przeprowadzone poprzez stronę internetową MF” – napisano na portalu Wolters Kluwer.

Planowane zmiany cieszą doradców podatkowych. „Bardzo nas cieszy dobra współpraca z resortem finansów i fakt, że obecna władza dostrzegła zawód doradcy podatkowego i jego rolę w ochronie interesów, zarówno podatnika, jak i budżetu państwa. Prawidłowe rozliczenie podatków, zgodnie z przepisami, daje podatnikowi pewność i bezpieczeństwo a budżetowi dochody w planowej wysokości” – stwierdziła prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, Przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic w rozmowie z lex.pl potwierdziła te informacje o pracach Ministerstwa Finansów, dotyczących zawodu doradcy podatkowego i ważnych dla podatników. Zmiany mają dotyczyć tzw. rzetelnych podatników. Resort finansów we współpracy z samorządem doradców podatkowych prowadzi prace nad wprowadzeniem zasady lepszego traktowania przez fiskusa podatników, którzy mają swoich doradców podatkowych.

Jako postulowany przykład przewodnicząca KRDP podała możliwość skrócenia (do 30 dni) okresu zwrotu nadpłaty podatku oraz prawo do wpłacania odsetek należnych z tytułu złożonej korekty w niższej wysokości.

Niestety już pojawiły się też krytyczne opinie. Zdaniem Pawła Jakubowskiego z firmy księgowej Soltax „preferencyjne traktowanie podatników tylko dlatego, że są obsługiwani przez doradców podatkowych jest przejawem silnego lobbingu doradców. Może być też przejawem nierównego traktowania podmiotów przez organy podatkowego”.

Ministerstwo Finansów w rozmowie telefonicznej z lex.pl potwierdziło, że takie prace są prowadzone.

Trzeba podkreślić, że prace nad instytucją „rzetelnego podatnika” są efektem prawidłowej i rzetelnej kampanii informacyjnej prowadzonej przez Krajową Radę Doradców Podatkowych i jej Rzecznika Prasowego, zwłaszcza we współpracy z Polską Agencją Prasową. To podczas Debaty, która odbyła się w czerwcu br. w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej poruszona została kwestia korzyści dla obu stron: zarówno podatnika i jego pełnomocnika, jak też organów skarbowych i budżetu państwa – w sytuacji prawidłowych rozliczeń podatkowych, we współpracy z doradcą podatkowym. To podczas tej Debaty padły pierwsze obietnice ze strony przedstawicieli Ministerstwa Finansów co do rozważenia możliwości wprowadzenia instytucji tzw. „zaufanego podatnika”. Kolejne publikacje o roli doradcy podatkowego, kolejne depesze we współpracy z PAP, śniadanie prasowe w siedzibie PAP, skutkujące wieloma publikacjami, spotkały się z dużym zainteresowaniem i bez wątpienia wsparły przedmiotową inicjatywę.

Społeczną świadomość roli zawodu doradcy podatkowego i jego rangi  wzmacnia także kampania prowadzona w ostatnim okresie na telebimach na terenie portów lotniczych w całej Polsce, w radio ogólnopolskiej stacji RMF FM oraz  w telewizji Grupy POLSAT.

Link do publikacji:
http://www.podatki.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/fiskus-lepiej-potraktuje-podatnika-ktory-ma-doradce-podatkowego

http://www.podatki.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/doradca-podatkowy-bedzie-pomocnikiem-fiskusa

Oprac. Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych


DATA PUBLIKACJI: 2017-12-18 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x