Informacje

Dr Anna Leszczyńska: Po stronie wspólnych wartości - doradcy wśród zawodów zaufania publicznego [wywiad]

Data publikacji: 2024-03-28

W 2021 roku Krajowa Izba Doradców Podatkowych była jednym z sygnatariuszy deklaracji powołującej Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. OPSZZP jest strukturą otwartą, dobrowolną i zrzeszającą samorządy zawodów zaufania publicznego utworzone zgodnie z art. 17 Konstytucji RP oraz organizacje zawodowe. Stanowi płaszczyznę zapewniającą współdziałanie samorządów zawodowych wobec podmiotów władzy publicznej, opinii społecznej w sprawach istotnych dla obywateli, samorządów zawodowych i ich członków. O rozmowę na temat współpracy w ramach porozumienia i udziale doradców podatkowych poprosiliśmy dr Annę Leszczyńską, Skarbnik KRDP, która od początku tej inicjatywy reprezentuje w niej samorząd doradców podatkowych.

Jak minął ostatni rok u „Zaufanych”?

Dr Anna Leszczyńska: Bardzo intensywnie. Ostatnich kilkanaście miesięcy to był czas, w którym Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego zaczęło bardzo intensywnie działać i współpracować. Po raz pierwszy na taką skalę, stawaliśmy w obronie integralności zawodów zaufania oraz w obronie tajemnicy zawodowej. Dwukrotnie jako „zaufani” reagowaliśmy na próby naruszenia tajemnicy zawodowej przez polityków i urzędników państwowych co spotkało się z życzliwym przyjęciem wielu środowisk oraz uwagą mediów.

To chyba także czas, w którym Porozumienie Zawodów Zaufania zaczęło być bardziej widoczne? 

Tak, duża w tym zasługa dwóch ważnych wydarzeń, w których jako doradcy podatkowi także mieliśmy swój udział. We wrześniu 2023 r. w Warszawie, po raz pierwszy w historii, odbyła się konferencja naukowa zawodów zaufania. Po raz pierwszy w takiej formule, przedstawiciele kilkunastu środowisk spotkali się, aby wymienić się doświadczeniami i pomysłami na wspólne działania i lepszą niż dotąd promocję zawodów zaufania w społeczeństwie. W wydarzeniu wzięli udział radcowie prawni, lekarze, doradcy podatkowi, kuratorzy sądowi, lekarze weterynarii, rzecznicy patentowi, komornicy, inżynierowie budownictwa, urbaniści, diagności laboratoryjni i biegli rewidenci. Kontekstem dyskusji były pojawiające się co jakiś czas plany i projekty likwidacji poszczególnych samorządów – lub ich łączenia. Jednym z kluczowych tematów poruszanych wówczas była tajemnica zawodowa i jej ochrona – tutaj jako doradcy podatkowi mieliśmy sporo do powiedzenia. 

Dużym wydarzeniem był także piknik nad Wisłą – dawno nie widzieliśmy tam aż takich tłumów.

Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie oraz licznym atrakcjom II Piknik Zawodów Zaufania był ogromnym sukcesem. Wzięło w nim udział 11 samorządów zawodów zaufania, które przygotowały swoje stoiska z atrakcjami. Jednego dnia, w ciągu kilku godzin przez takie miasteczko „Zaufanych” zorganizowane u stóp warszawskiej starówki przewinęło się ponad 5000 osób w każdym wieku. Warto odnotować także, że piknik swoim patronatem objął Prezydent m.st. Warszawy.

Jaki jest udział w tym wszystkim doradców podatkowych?

Od początku powstania tej inicjatywy, Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest jej aktywnym członkiem. Regularnie spotykamy się z pozostałymi samorządami zawodów zaufania, dzięki czemu mamy wpływ na działania Porozumienia oraz możliwość wymiany informacji między samorządami, które należą do tego Porozumienia. Jeśli spojrzy się z boku, to można mieć wrażenie, że ta inicjatywa gromadzi ludzi, którzy pozornie nie mają ze sobą nic wspólnego: bo są w niej np. doradcy podatkowi, architekci, lekarze czy inżynierowie budownictwa. Ale jak się okazuje, wszystkie zawody zaufania publicznego i ich organizacje samorządowe mają podobne problemy czy stają przed podobnymi wzywaniami – i dzięki porozumieniu możemy łatwiej się z nimi mierzyć, bo po pierwsze – mamy wiedzę o tym co robią inni, a po drugie – działając wspólnie, głos 16 samorządów zawodowych jest bardziej słyszalny w otoczeniu zewnętrznym. Np. apel jednego, zwłaszcza niedużego samorządu, politycy mogą zignorować, ale gdy pod wnioskiem o działanie podpisuje się 16 organizacji reprezentujących kilkaset tysięcy profesjonalistów – to takiego głosu nie można już pominąć.

Jakie w takim razie są plany na kolejne miesiące?

Chcemy przede wszystkim jeszcze bardziej integrować nasze samorządy i korzystać z wymiany wiedzy i doświadczeń między nimi. W tym celu będziemy spotykać się regularnie. Na ostatnim takim spotkaniu, mieliśmy np. bardzo ciekawą dyskusję i wymianę informacji o tym, jak poszczególne samorządy dbają o doskonalenie zawodowe. Każdy samorząd zawodu zaufania publicznego ma obowiązek dbania o kształcenie swoich członków, ale jak się okazuje, każdy robi to w nieco inny sposób. Mogąc porównać się do innych, mamy szansę wyciągnąć wnioski i np. skorzystać z najlepszych sprawdzonych praktyk, które dobrze działają w innych samorządach. W planach mamy także stworzenie grup roboczych, które będą omawiały poszczególne, ważne dla samorządów tematy. Bardzo ważnym wydarzeniem będzie także konferencja naukowa, którą zaplanowaliśmy wstępnie na październik. W planach są 3 panele: prawno-podatkowy, w którym udział wezmą doradcy podatkowi oraz panel medyczny i panel techniczny. Planujemy także coś specjalnego, czyli debatę wszystkich prezesów i przewodniczących poszczególnych samorządów. O szczegółach będziemy jeszcze informować. 

Dziękuję za rozmowę.

Dr Anna Leszczyńska – doradca podatkowy, pełni funkcję Skarbnika Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Od początku reprezentuje samorząd doradców podatkowych w Ogólnopolskim Porozumieniu Zawodów Zaufania Publicznego.


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.