x x
x x

Głos KRDP podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego: interia.pl i wyborcza.pl

x

Obecność przedstawicieli Krajowej Izby Doradców Podatkowych podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego zaowocowała dużą aktywnością w mediach. Kolejne nagrania, w których udało się zaprezentować argumenty doradców podatkowych w obronie przedsiębiorców i w ten sposób promować zawód doradcy podatkowego, zrealizowane zostały dla wyborczej.pl i interii.pl. „Nagła zmiana podejścia przez organy skarbowe wywołałaby duże kłopoty wielu branż i przestalibyśmy być konkurencyjni. Pogorszyłyby się warunki prowadzenia biznesu w Polsce” – ostrzegał prof. Adam Mariański, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych w rozmowie z red. Moniką Krześniak-Sajewicz dla interii.pl, odnosząc się do propozycji wprowadzenia tzw. testu przedsiębiorcy. Dla wyborczej.pl Przewodniczący KRDP wyjaśnił problemy z exit tax.

Przewodniczący KRDP przypomniał, że w rankingu Doing Business spadliśmy w ostatnich latach o kilka miejsc w dół, głównie ze względu na obciążenia podatkowe i czas poświęcany na wypełnianie obowiązków podatkowych. Nagła zmiana podejścia organów podatkowych do oceny czy dana osoba spełnia warunki do tego, by prowadzić działalność gospodarczą czy nie, wywoła, zdaniem prof. Mariańskiego problemy w wielu branżach. To czy ktoś wystawia jedną fakturę nie powinno być kryterium oceny - uważa prof. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

- Organy administracji skarbowej od dawna mają możliwość kontrolowania czy dany przedsiębiorca prowadzi działalność czy nie. W tym zakresie jednak było niewiele kontroli podatkowych i jak rozumiem teraz ma być ich więcej - stwierdził prof. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Powstaje pytanie, które przepisy powinny służyć ocenie czy ktoś rzeczywiście prowadzi działalność czy też powinien być pracownikiem. Czy powinien temu służyć Kodeks Pracy czy przepisy podatkowe?
- Przepisy podatkowe mają swoją specyfikę i różnią się od innych gałęzi prawa. Może się okazać, że w świetle przepisów prawa pracy np. adwokat nie jest pracownikiem, bo nie może nim być zgodnie z ustawą o adwokaturze, ale nie wypełnia przesłanek przepisów podatkowych i w rozumieniu podatkowym jest pracownikiem - podaje przykład prof. Mariański.

- Fakt, że przedsiębiorca wystawia tylko jedną fakturę miesięcznie dla jednego podmiotu nie powinien być głównym kryterium oceny, bo np. adwokat prowadzi czynności dla jednej kancelarii i ma zakaz konkurencji, co nie oznacza, że nie jest przedsiębiorcą, skoro ponosi ryzyko, nie ma ustalonych określonych godzin pracy, a nawet sam musi zdobyć klientów. Jeśli poszlibyśmy w tym kierunku, to piloci samolotów czy lekarze na kontrakcie w jednym szpitalu straciliby status przedsiębiorców- dodaje Przewodniczący KRDP.

Link do nagrania całej  rozmowy:
https://www.polska2041.pl/finanse/news-kontrowersje-wokol-testu-przedsiebiorcy,nId,2991842


Kolejnego wywiadu udzielił Przewodniczący KRDP dla wyborczej.pl. Nagranie zrealizował Aleksander Chodura (zdjęcia: Kamil Jurczyński, Julia Gonera). Na portalu wyborcza.pl ukazał się artykuł pt.: „EKG 2019. Podatek od zmiany rezydencji narusza swobodę przepływu osób i kapitału w Unii Europejskiej”. Poinformowano w nim, że  Krajowa Rada Doradców Podatkowych złożyła wniosek do Komisji Europejskiej o wszczęcie postępowania przeciwko Polsce z powodu podatku Exit Tax. Przepisy mają naruszać swobodę przepływu osób i kapitału w Unii Europejskiej”. Prof. Adam Mariański wyjaśnił w rozmowie kwestie z tym związane, podkreślając argumenty KRDP.

Link do nagrania całej rozmowy:
http://katowice.wyborcza.pl/katowice/10,98476,24788108,ekg-2019-podatek-od-zmiany-rezydencji-narusza-swobode-przeplywu.html?disableRedirects=true

Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

DATA PUBLIKACJI: 2019-05-22 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x