x x
x x

DGP: Doradcy chcą zmiany przepisów o schematach

x

„Zdaniem Krajowej Rady Doradców Podatkowych przepisy ordynacji dotyczące raportowania schematów podatkowych są w wielu miejscach tak niejasne, że bez ich nowelizacji się nie obejdzie. Doradcy chcą zmiany przepisów o schematach” – informuje Dziennik Gazeta Prawna.


„Zdaniem Krajowej Rady Doradców Podatkowych przepisy ordynacji dotyczące raportowania schematów podatkowych są w wielu miejscach tak niejasne, że bez ich nowelizacji się nie obejdzie. Rada pozytywnie oceniła zarówno wydanie przez Ministerstwo Finansów objaśnień dotyczących schematów podatkowych (z 31 stycznia br.), jak i dwukrotne przeprowadzenie wcześniej konsultacji publicznych. Uważa jednak, że nawet najbardziej szczegółowe i precyzyjne wyjaśnienia nie zastąpią dobrej, gruntownie przemyślanej legislacji. A w tym wypadku wyraźnie jej zabrakło - uważa KRDP” – napisał red. Łukasz Zalewski.

„Rada zwraca uwagę na to, że urzędowe objaśnienia w wielu miejscach zastępują ustawę, co jest nie do pogodzenia z konstytucją, a w szczególności zasadą zaufania do państwa i pewności prawa - Nie można zniwelować poziomu skomplikowania i niejasności przepisów poprzez wydanie objaśnień - stwierdza rada. Dodaje, że w objaśnieniach brakuje też jednoznacznego stanowiska MF w wielu istotnych kwestiach praktycznych. Jako przykład podaje wątpliwości, które ogólne cechy rozpoznawcze uzgodnienia można uznać za schemat podatkowy. Jedną z talach ogólnych cech są - w świetle art. 86a par. 1 pkt 6 lit. f) ordynacji podatkowej - „zmiany zasad opodatkowania, których skutkiem jest faktycznie niższe opodatkowanie, zwolnienie lub wyłączenie z opodatkowania" – informuje Dziennik Gazeta Prawna.

„KRDP zwraca uwagę, że pojęcie „zmiany zasad opodatkowania" nie występuje w dyrektywie Rady UE 2018/822 z 25 maja 2018 r. Wątpliwości interpretacyjne budzą również - według KRDP - „inne szczególne cechy rozpoznawcze" wymienione w ordynacji” – informuje DGP.

„Ponadto - zdaniem samorządu doradców - ciągle niezrozumiała jest, mimo ministerialnych objaśnień, definicja wdrażania schematu podatkowego (art. 86a par. 1 pkt 17 ordynacji). W zamierzeniu ustawodawcy wdrażanie miało być rolą promotora (m.in. doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów), ale - jak zauważa rada - w przepisie są opisane również czynności, za które odpowiada korzystający (m.in. podatnik) lub wspomagający (np. księgowy)” – informuje Łukasz Zalewski.

„Zdaniem samorządu doradców nowelizacja przepisów o raportowania schematów podatkowych jest konieczna, żeby nie tylko zapewnić większą przejrzystość, prostotę i przyjazność nowych przepisów, ale też żeby usunąć liczne wątpliwości, a także sprzeczności z dyrektywą” – czytamy na łamach Dziennika Gazeta Prawna.

Stanowisko KRDP z 29 marca 2019 r. w sprawie Objaśnień podatkowych z 31 stycznia 2019 r.

Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

DATA PUBLIKACJI: 2019-04-09 + pozostałe aktualności
Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x