x x
x x

Prof. Adam Mariański: Klient nie może zwolnić z tajemnicy zawodowej

x

„Ministerstwo Finansów nie rozumie, że klient nie może zwolnić osoby wykonującej zawód zaufania publicznego z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, nawet gdyby to było w jego interesie. To jest już przećwiczone w innych postępowaniach niż podatkowe. - Tak więc wskazywanie w przepisach ordynacji, że przekazanie informacji o schemacie podatkowym przez promotora zobowiązanego do zachowania tajemnicy zawodowej jest możliwe, gdy klient zwolnił go z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, nie ma podstawy prawnej ‒ stwierdził prof. Adam Mariański, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych w komentarzu udzielonym portalowi prawo.pl


„Pełnomocnik zgłasza schemat podatkowy - tajemnicy nie gwarantuje” to tytuł artykułu autorstwa Grażyny Leśniak, stanowiącego „Temat dnia” w dniu 11 marca br. na portalu prawo.pl, do którego komentarza udzielił prof. Adam Mariański. Przewodniczący KRDP stwierdził, że widoczny jest brak doświadczenia w zakresie tej tajemnicy i zrozumienia jej istoty. Podkreślił, że tajemnica zawodowa to podstawa zawodów zaufania publicznego.

„Nowe regulacje dotyczące informowania o schematach podatkowych przewidują szczególny tryb zwalniania z tajemnicy zawodowej, do przestrzegania której odrębnymi ustawami zobowiązane są osoby wykonujące zawód zaufania publicznego. Chodzi tu o adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, notariuszy czy rzeczników patentowych. Jednak myliłby się ten, który uważałby, że przepisy są w tym względzie jasne i zrozumiałe.

Po pierwsze dlatego, że jest art. 86b. par. 1 ordynacji podatkowej, zgodnie z którym ów promotor ma  obowiązek przekazać szefowi KAS informację o schemacie podatkowym w ciągu 30 dni od dnia następnego po: udostępnieniu schematu podatkowego, przygotowaniu do wdrożenia schematu podatkowego lub od dnia dokonania pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu podatkowego – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Jeśli jednak, jak mówi art. 86b par. 4, przekazanie przez promotora informacji o schemacie podatkowym innym niż schemat podatkowy standaryzowany, naruszałoby obowiązek zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej i promotor nie został zwolniony przez korzystającego z obowiązku jej zachowania w tym zakresie, to promotor ma niezwłocznie: na piśmie poinformować swojego klienta (tj. korzystającego) o obowiązku przekazania schematu podatkowego do szefa KAS, przekazując mu dane dotyczące schematu podatkowego” – informuje portal prawo.pl.

Tutaj zaczynają się przysłowiowe schody. W jakim trybie adwokat, radca prawny czy np. doradca podatkowy ma zostać zwolniony z tajemnicy zawodowej przez swojego klienta? Ordynacja podatkowa na ten temat milczy. Takiego trybu zwolnienia z tajemnicy zawodowej nie przewidują też poszczególne ustawy korporacyjne, które regulują wykonywanie zawodu przez adwokatów, radców prawnych czy doradców podatkowych.

Co więcej, na mocy art. 180 § 2 Kodeksu postępowania karnego, osoby zobowiązane do zachowania tajemnicy mogą odmówić zeznań co do faktów, na które rozciąga się ten obowiązek. Z tajemnicy tej może je zwolnić, jak mówi przepis, tylko sąd” – czytamy na portalu prawo.pl.

„Zdaniem prof. Adama Mariańskiego, doradcy podatkowego, przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Ministerstwo Finansów nie rozumie, że klient nie może zwolnić osoby wykonującej zawód zaufania publicznego z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, nawet gdyby to było w jego interesie. To jest już przećwiczone w innych postępowaniach niż podatkowe. - Tak więc wskazywanie w przepisach ordynacji, że przekazanie informacji o schemacie podatkowym przez promotora zobowiązanego do zachowania tajemnicy zawodowej jest możliwe, gdy klient zwolnił go z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, nie ma podstawy prawnej ‒ podkreśla prof. Mariański. Dodaje, że widać tu brak doświadczenia w zakresie tej tajemnicy i zrozumienia jej istoty. Bo jak podkreśla, tajemnica zawodowa to podstawa zawodów zaufania publicznego” - czytamy na portalu prawo.pl.

Więcej:

https://www.prawo.pl/podatki/raportowanie-schematow-podatkowych-tajemnica-zawodowa-doradcow,382608.html

Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

DATA PUBLIKACJI: 2019-03-13 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x