x x
x x

Przedsiębiorcy potrzebują wiedzy i doświadczenia doradców podatkowych

x

Rozmowa z dr. Marcinem Rymaszewskim, Przewodniczącym Podkarpackiego Oddziału Doradców Podatkowych

Co odróżnia doradcę podatkowego od przedstawicieli innych zawodów finansowych jak księgowy, czy biegły rewident? Jakie jest zapotrzebowanie na usługi doradców podatkowych ze strony przedsiębiorców? Czy trudno jest zostać doradcą podatkowym?- na te i wiele innych pytań odpowiedzi udzielił dr Marcin Rymaszewski, Przewodniczący Podkarpackiego Oddziału Doradców Podatkowych. Wywiad został opublikowany na łamach czasopisma „Kapitał Polski”.

„Muszę stwierdzić, że wiedza o zawodzie doradcy podatkowego jest wciąż w społeczeństwie niska. Nawet niektórym moim klientom zdarza się powiedzieć o mnie księgowy, mimo, że jestem z wykształcenia prawnikiem. Zawsze cierpliwie staram się wytłumaczyć, że doradca podatkowy to inny zawód niż księgowy lub biegły rewident. Wśród uprawnień doradcy podatkowego znajduje się prowadzenie ksiąg rachunkowych, ale nie jest to główne zajęcie doradców i cel w jakim został powołany ten zawód. Podstawowym zadaniem doradcy podatkowego jest wyjaśnianie wątpliwości i zawiłości prawa podatkowego. Ponadto, doradcy podatkowi reprezentują podatników przed organami podatkowymi w czasie kontroli i postępowań podatkowych, celnych i egzekucyjnych. Mają prawo do występowania w sądach administracyjnych, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym” – stwierdził dr Marcin Rymaszewski.

„Zawód ten wymaga szerokiej, bezustannie aktualizowanej wiedzy. Samorząd zawodowy czuwa nad poszerzaniem naszej wiedzy i kontroluje sposoby oraz czas poświęcony na dokształcanie się doradców podatkowych. Kandydat, aby stać się doradcą podatkowym musi m.in. posiadać wyższe wykształcenie, zdać dwuetapowy państwowy egzamin przed komisją składającą się z przedstawicieli zawodu i organów podatkowych, pracowników naukowych oraz sędziów sądów administracyjnych, a także odbyć praktykę zawodową” – podkreślił dr Marcin Rymaszewski.

„Istotną różnicą w stosunku do innych zawodów związanych z podatkami jest to, że doradca podatkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu i odpowiada za ewentualne błędy zawodowe, a także posiada obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Nie może zdradzić szczegółów transakcji swoich klientów nawet przez organami podatkowymi, policją czy prokuraturą. Jedynie sąd w wyjątkowych sytuacjach może zwolnić doradcę z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. W moim 14 letnim doświadczeniu, prawomocnie nigdy nie zostałem zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy mimo kilkunastu prób ze strony prokuratury i organów egzekucyjnych” – stwierdził Przewodniczący Podkarpackiego OKIDP.

„Uważam, że dla doradców podatkowych nie ma konkurencji. Prawo podatkowe jest tak szerokie i zawiłe, że nie sposób rzetelnie wywiązywać się z obowiązków podatkowych bez profesjonalnego wsparcia podmiotów wyspecjalizowanych w tej dziedzinie prawa. Każdy przedsiębiorca przed dokonaniem ważnej transakcji powinien najpierw omówić jej szczegóły z doradcą podatkowym, którzy oceni zarówno zagrożenia, jak i wyjaśni podatkowe konsekwencje dokonanych transakcji. Bardzo często reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi, którzy dopiero po zawarciu transakcji orientowali się w ich skutkach podatkowych. Przedsiębiorcy potrzebują doradców podatkowych jeszcze bardziej niż księgowych w swoich firmach” – podkreślił dr Marcin Rymaszewski.

Zapraszamy do przeczytania interesującego wywiadu.

http://kapitalpolski.pl/przedsiebiorcy-potrzebuja-wiedzy-i-doswiadczenia-doradcow-podatkowych/


Cieszymy się z każdej aktywności medialnej na poziomie regionalnym. Panu Przewodniczącemu Podkarpackiego Oddziału KIDP gratulujemy interesującego wywiadu, z taką dużą dawką promocji zawodu doradcy podatkowego.

Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

DATA PUBLIKACJI: 2018-12-10 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x