x x
x x

Infor.pl: Danina solidarnościowa - stanowisko doradców podatkowych

x

„Proces legislacyjny dotyczący wprowadzenia nowego podatku (daniny solidarnościowej) jeszcze trwa. Zatem każdy głos w debacie publicznej na ten temat jest ważny i daje szansę na poprawę niedoskonałości uchwalonej przez Sejm 23 października br. ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Krajowa Rada Doradców Podatkowych ma określone stanowisko w tej sprawie” – napisano na portalu infor.pl

„Korzystając z naszego ustawowego uprawnienia i aktywizując swoje działania na polu opiniowania projektów aktów prawnych, w ostatnim czasie zabraliśmy głos w konsultacjach publicznych dotyczących m. in. projektu wprowadzenia wspomnianej daniny solidarnościowej. Warto zasygnalizować na co zwróciliśmy uwagę.

W piśmie skierowanym do ustawodawcy Krajowa Rada Doradców Podatkowych wskazała na kwestie, które jej zdaniem w przedłożonym do zaopiniowania projekcie są niejasne, powodują kolizję z przepisami innych ustaw lub są wręcz negatywnie postrzegane przez samorząd doradców podatkowych. Rada zaproponowała ponowne pochylenie się nad projektem w celu rozwiązania tych kwestii, oferując jednocześnie swoją pomoc i chęć zaangażowania samorządu w dalszym toku prac. Mamy nadzieję, że na etapie prac senackich nasze uwagi zostaną zauważone” – napisano na portalu infor.pl.

„Wątpliwości KRDP wzbudziły przede wszystkim skutki jakie będzie miało wprowadzenie ustawy i regulowanej nią instytucji daniny solidarnościowej na umowy międzynarodowe zawarte przez Polskę w sprawach unikania podwójnego opodatkowania. Państwo polskie będzie zmuszone uznać daninę solidarnościową za podatek dochodowy i jako taki zakomunikować go państwom, z którymi związane jest umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania. Skutkiem braku powiadomienia byłaby niemożność odliczenia daniny solidarnościowej w kraju rezydencji podatkowej, a zatem skutkiem byłyby dodatkowe koszty inwestycji zagranicznych w Polsce. Sama zresztą informacja o kolejnym podatku dochodowym będzie negatywnym sygnałem” – informuje portal infor.pl.

„Duże wątpliwości KRDP wzbudziła również zmiana art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie proponuje się dodanie wyrazów „oraz daninę solidarnościową”. Taka redakcja tego przepisu, powodowałaby konieczność zmiany nazwy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem wprowadzenie nowej instytucji (daniny solidarnościowej), sprawiłoby, że ustawa oprócz podatku dochodowego od osób fizycznych będzie regulowała kolejne – odrębne zagadnienie. W konsekwencji tej zmiany powstałby obowiązek zmiany kilkudziesięciu ustaw, gdzie zastosowano odesłanie do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co zdaniem KRDP bez wątpienia samo w sobie stanowiłoby poważne naruszenie zasad techniki prawodawczej” – podkreśliła KRDP w stanowisku.

„Poza tym przepisy odnoszące podstawę opodatkowania do dochodu faworyzują osoby opodatkowane w sposób zryczałtowany, choć w wielu przypadkach zależy to od wyboru podatnika. Z uwagi na to, iż dana czynność, dana aktywność ekonomiczna, dany przychód (dochód) może być w konkretnym przypadku opodatkowany daniną solidarnościową lub nie pomimo przekroczenia progu dochodowego wskazanego w projekcie, projekt narusza zasadę sprawiedliwości opodatkowania” – czytamy na portalu infor.pl.

Więcej:
https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/podatki-osobiste/pit/2785666,Danina-solidarnosciowa-stanowisko-doradcow-podatkowych.html

Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

DATA PUBLIKACJI: 2018-10-26 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x