x x
x x

Anna Misiak wiceprzewodniczącą CFE Tax Advisers Europe

x

Anna Misiak wiceprzewodniczącą CFE Tax Advisers Europe

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia CFE, odbywającego się w dniach 27-28 września br. w Londynie, Anna Misiak wiceprzewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych została wybrana na wiceprzewodniczącą CFE Tax Advisers Europe zrzeszającą europejskie organizacje doradców podatkowych.

„CFE Tax Advisers Europe to najbardziej reprezentatywna organizacja skupiająca krajowe stowarzyszenia zawodowe doradców podatkowych z państw europejskich. Członkostwo w CFE oznacza aktywny wpływ na rozwój międzynarodowego systemu podatkowego z mocną pozycją zawodu doradcy podatkowego. CFE pełni ważną rolę w promowaniu jednolitych standardów dostępu do zawodu doradcy podatkowego i wnosi wkład do europejskiej dyskusji i konsultacji dotyczących zapewnienia sprawiedliwego systemu podatkowego oraz ochrony praw doradców podatkowych, co jest zbieżne z ochroną interesów podatników. Podatnikom służy jasny i przyjazny system podatkowy. Na tym skupia się działalność Krajowej Izb Doradców Podatkowych, co wplata się w cele CFE” – stwierdziła Anna Misiak, wiceprzewodnicząca CFE Tax Advisers Europe. 

Organizacja CFE powstała w 1959 r. Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest jej członkiem od ponad 10 lat. CFE Tax Advisers Europe stała się w tej chwili liczącą się organizacją zrzeszającą narodowe organizacje doradców podatkowych z 24 krajów. Działa aktywnie przy opiniowaniu unijnych aktów prawnych, współpracuje z Komisją Europejską i OECD. 
Jednym z ważniejszych wydarzeń Walnego Zgromadzenia CFE był wybór nowych władz. Wybory do władz CFE odbywają się co 2 lata. Poprzednie miały miejsce podczas Walnego Zgromadzenia CFE w Warszawie w 2016 r. 
 
Po raz pierwszy w historii do władz CFE został wybrany przedstawiciel z Polski. Anna Misiak, nowa wiceprzewodnicząca CFE Tax Advisers Europe, jest wiceprzewodniczącą Krajowej Rady Doradców Podatkowych, członkiem Komisji Współpracy Międzynarodowej KRDP oraz partnerem w MDDP.

Za współpracę z CFE odpowiedzialna jest Komisja Współpracy Międzynarodowej Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
Pod koniec 2017 r. CFE zrzeszała 30 organizacji członkowskich z 24 państw europejskich oraz Uzbekistan mający status organizacji zaproszonej. Nowo wybrany Zarząd CFE liczy 10 osób.

Krajową Radę Doradców Podatkowych podczas Walnego Zgromadzenia CFE reprezentowali, poza Anną Misiak, także prof. dr hab. Adam Mariański, przewodniczący KRDP i dr Mariusz Cieśla, przewodniczący Komisji Współpracy Międzynarodowej KRDP. 

Pierwszego dnia odbyły się posiedzenia Komitetów CFE Tax Adisers Europe - fiskalnego oraz do spraw zawodowych, a drugiego dnia Walne Zgromadzenie. 

CFE zajęło się wieloma istotnymi kwestiami, ale przede wszystkim sprawą obowiązku raportowania schematów podatkowych i zwolnienia z niego ze względu na zachowanie tajemnicy zawodowej oraz postępem prac legislacyjnych w tym zakresie w krajach członkowskich. 

Anna Misiak oraz dr Mariusz Cieśla brali udział w spotkaniach poszczególnych Komitetów CFE - Anna Misiak w spotkaniu Komitetu ds. zawodowych i Komitetu ds. fiskalnych, Podatki bezpośrednie, dr Mariusz Cieśla w posiedzeniu Komitetu ds. fiskalnych, Podatki pośrednie. 
Obrady Walnego Zgromadzenia CFE były okazją do debaty na temat podatków wdrażanych w Europie oraz wsparcia jakie przedsiębiorcy i podatnicy, działając na rynkach zagranicznych, mogą uzyskać od swoich doradców podatkowych. 

https://taxadviserseurope.org/blog/new-cfe-executive-board-appointed-by-the-general-assembly-in-london/

https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/2759943,Anna-Misiak-wiceprzewodniczaca-CFE-Tax-Advisers-Europe.html

Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

DATA PUBLIKACJI: 2018-10-01 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Grzybowska 85 lok. U7
Warszawa 00-844
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x