Akcja KIDP pomocy podatnikom w sporządzaniu zeznań rocznych

Doradcy podatkowi, członkowie Krajowej Izby Doradców Podatkowych, po raz kolejny angażują się pro publico bono w akcję udzielania porad i pomocy przy przygotowywaniu rocznych zeznań podatkowych dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Osoby zainteresowane otrzymają bezpłatną poradę z zakresu sporządzenia PIT za 2017 rok oraz możliwości skorzystania z ulg podatkowych.

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zachęca Oddziały do kontynuowania akcji pomocy podatnikom w realizacji ich obowiązków podatkowych w zakresie składania zeznań rocznych. Oddziały KIDP prowadzą akcję w terminach przez siebie ustalonych.

Śląski Oddział KIDP, prekursor tej akcji, już po raz dziewiąty organizuje akcję pomocy w rozliczeniach podatkowych „Doradcy podatkowi niepełnosprawnym”.

Z bezpłatnej pomocy doradców podatkowych przy sporządzaniu zeznań podatkowych za rok 2017 skorzystać będą mogli podatnicy z niepełnosprawnością, jak i osoby, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne. Będą oni mogli uzyskać m.in. niezbędne informacje na temat możliwości skorzystania z odliczeń wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz sposobów udokumentowania tych wydatków.

Udzielanie konsultacji podatkowych będzie się odbywało dwa razy w tygodniu (we wtorki i w czwartki) w godzinach od 9.00 do 15.00 w okresie od 20 marca 2018 roku do 26 kwietnia 2018 roku pod numerem telefonu 513-152-218.

Akcja będzie polegała na udzielaniu przez doradców podatkowych bezpłatnych konsultacji telefonicznych w sprawie rozliczeń rocznych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Akcja pomocy osobom z niepełnosprawnością Oddziału Śląskiego KIDP prowadzona z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego objęta została patronatem Marszałka Województwa Śląskiego.

W Mazowieckim Oddziale KIDP „Akcja PIT dla osób z niepełnosprawnością” będzie prowadzona między 20 a 27 kwietnia.

Z kolei w Małopolskim Oddziale KIDP akcja trwała w dniach 21 lutego - 9 marca br. i miała charakter i formę „Dni otwartych”. W ramach akcji doradcy podatkowi sporządzili 130 zeznań rocznych dla osób z niepełnosprawnością.

Wzorowo do akcji włączył się Opolski Oddział KIDP. Samorząd zawodowy doradców podatkowych po raz kolejny organizuje akcję pomocy w rozliczeniach podatkowych, w tym roku pod hasłem: „Akcja PIT 2017: doradcy podatkowi osobom z niepełnosprawnością”. Podobnie jak w innych Oddziałach, które włączyły się w Akcję, z pomocy przy sporządzaniu zeznań podatkowych za rok 2017 będą mogli skorzystać podatnicy z niepełnosprawnością, jak i osoby, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne. Będą oni mogli uzyskać m.in. niezbędne informacje na temat możliwości skorzystania z odliczeń wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz sposobów udokumentowania tych wydatków.

Termin akcji ustalono na okres od 9 do 13 kwietnia 2018 r. W tym czasie  będą pełnione dyżury telefoniczne w godz. od 10: 00 do 15:00.W dniu otwartym (11.04.) w godz. pracy kancelarii będą udzielane bezpłatne porady przy wypełnianiu zeznań rocznych. W załączniku PROCEDURY znajdują się informacje dotyczące zasad obowiązujących podczas trwania akcji, natomiast w załączniku TABELA wykaz doradców biorących udział w akcji.

Zachęcamy wszystkie Oddziały KIDP do kontynuowania tej szlachetnej Akcji bezpłatnej pomocy podatnikom.

Oprac. Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych

DATA PUBLIKACJI: 2018-04-05 + pozostałe aktualności
Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x