x x
x x

Portal infor.pl informuje o Ogólnopolskim Finale Konkursu Wiedzy o Podatkach

Krajowa Rada Doradców Podatkowych oraz Oddziały Regionalne Krajowej Izby Doradców Podatkowych prowadzą wiele działań krzewiących wiedzę podatkową wśród młodzieży. Flagowym projektem w tym zakresie jest bez wątpienia Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach. To już ósma edycja tego Konkursu, w który zaangażowało się 8 Oddziałów Regionalnych KIDP. Finał Konkursu odbędzie się 13 kwietnia br. w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – czytamy na portalu infor.pl w artykule autorstwa Rzecznika Prasowego KRDP.

Idea Konkursu zrodziła się w Śląskim Oddziale KIDP. Następnie przystępowały do projektu poszczególne Oddziały KIDP. Pierwszy Śląski Konkurs odbył się w 2009 r. Natomiast I Ogólnopolski Finał Konkursu miał miejsce w 2011 r. W Śląskim Konkursie co roku bierze udział około 100 uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, natomiast biorąc pod uwagę całą Polskę, liczba ta sięgała nawet 1230 uczniów.

Akcja ma charakter cykliczny. Do tegorocznej edycji Konkursu przystąpiły następujące Oddziały KIDP: Dolnośląski, Lubuski, Łódzki, Podkarpacki, Pomorski, Śląski, Warmińsko-Mazurski i Zachodniopomorski.

Podstawową misją Konkursu i jego celem jest szerzenie wiedzy prawno-podatkowej wśród uczniów i nauczycieli oraz propagowanie obowiązujących przepisów prawno-podatkowych. Ponadto wydarzenie ma na celu promowanie wiedzy o zawodzie oraz budowanie pozytywnego wizerunku zawodu doradcy podatkowego a także promowanie samorządu zawodowego doradców podatkowych jako organizacji aktywnie działającej na rzecz edukacji w zakresie podatków.

W szkołach organizowane są spotkania z młodzieżą, pogadanki dla nauczycieli prowadzone przez doradców podatkowych. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konkursu jest pani Iwona Wojsław, doradca podatkowy ze Śląskiego Oddziału KIDP. Patronat honorowy nad Konkursem objął Śląski Kurator Oświaty.

W dniu 15 marca 2018 r. na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbył się X Śląski Konkurs Wiedzy o Podatkach, w którym wzięło udział 92 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego.

Teraz czas na III etap ogólnopolski.

Zarówno Krajowa Rada Doradców Podatkowych, jak i Oddziały Krajowej Izby Doradców Podatkowych prowadzą także  wiele innych działań, współpracując  z uczelniami oraz kołami studenckimi.

Krajowa Rada Doradców Podatkowych także wspiera inicjatywy studenckich kół naukowych, obejmując je patronatem i udzielając wsparcia merytorycznego.

Więcej:

http://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/776629,Ogolnopolski-Final-Konkursu-Wiedzy-o-Podatkach-juz-13-kwietnia.html

Oprac. Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

DATA PUBLIKACJI: 2018-03-27 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x