x x
x x

Echa Debaty w Polskiej Agencji Prasowej

Fakt, że udało się doprowadzić do wspólnej Debaty przedstawicieli Krajowej Rady Doradców Podatkowych i Ministerstwa Finansów z udziałem Pracodawców RP przynosi wymierne korzyści. Informację o Debacie zamieściły niektóre media, a niekwestionowanym skutkiem Debaty jest budowanie przyjaznych, partnerskich relacji z przedstawicielami Ministerstwa Finansów. Wyrazem tego są m.in. publiczne wypowiedzi samych przedstawicieli Ministerstwa Finansów. Debata odbyła się w Polskiej Agencji Prasowej 8 czerwca br. i była transmitowana online.

Polski organy skarbowe coraz sprawniej uszczelniają system podatkowy, jednak aby zlikwidować przestępczą działalność związaną z wyłudzeniami VAT konieczne są decyzje na szczeblu Komisji Europejskiej. To tylko niektóre wnioski wypływające z debaty PAP pt. „Wystarczy nie kraść, czyli jak dobrze żyć z polskim fiskusem”, zorganizowanej w Centrum Prasowym PAP. Krajową Radę Doradców Podatkowych reprezentowali: wiceprzewodniczący KRDP Dariusz M. Malinowski i Skarbnik KRDP dr Mariusz Cieśla. W dyskusji głos zabierali także Ryszard Małkiewicz, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Wiesława Moczydłowska, Rzecznik KRDP. Ponadto, w Debacie udział wzięli:
- Wojciech Śliż - dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów,
- Tomasz Strąk – dyrektor Departamentu Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów,
- dr hab. Dominik Gajewski - Szkoła Główna Handlowa

- Robert Oliwa – Przewodniczący Komitetu Podatkowego Pracodawców RP,

Depesze i nagrania po Debacie w Polskiej Agencji Prasowej zostały dystrybuowane w następujący sposób:

Depesza i film z wypowiedzią Dariusza M. Malinowskiego, wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych:

1) Informacja VAT poważnym problemem całej UE została opublikowana dnia 09.06.2017 r.
- na stronie internetowej Centrum Prasowego PAP http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/99914,,vat-powaznym-problemem-calej-ue

· na stronie internetowej PAP (w zał.)
· platforma serwisowa (CSI - Codzienny Serwis Informacyjny) - serwis kodowany: plik w załączeniu
· serwis wideo PAP (w zał.): https://wideo.pap.pl

Informacja została także wysłana za pośrednictwem Serwisu on-line do dziennikarzy zainteresowanych tematyką: Finanse, Ekonomia, Prawo, Polityka (plik w załączeniu) oraz Newsletterem CP PAP do jego subskrybentów.

Depeszę i nagranie z wypowiedzią Dariusza M. Malinowskiego powieliły:

http://etransport.pl/wiadomosc,49532,vat_powaznym_problemem_calej_ue.html

http://www.miszmasztwojagazeta.pl/przeglad-prasy/11483-vat-powaznym-problemem-calej-ue

https://twitter.com/hashtag/krdp

https://www.youtube.com/watch?v=bmEEVPf86KA


Depesza i film z wypowiedzią dr Mariusza Cieśli, Skarbnika Krajowej Rady Doradców Podatkowych:

2) Informacja Dr Mariusz Cieśla (KRDP): odwrotne obciążenie poważnym problemem w kolejnictwie została opublikowana dnia 09.06.2017 r.
- na stronie internetowej Centrum Prasowego PAP: http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/99917,,dr-mariusz-ciesla-(krdp)-odwrotne-obciazenie-powaznym-problemem-w-kolejnictwie
· na stronie internetowej PAP (w zał.)
· platforma serwisowa (CSI - Codzienny Serwis Informacyjny) (w zał.)
· serwis wideo PAP (w zał.)

Informacja została także wysłana za pośrednictwem Serwisu on-line do dziennikarzy zainteresowanych tematyką: Polityka, Finanse (plik w załączeniu) oraz Newsletterem CP PAP do jego subskrybentów.

http://video.genfb.com/1857027977892800

https://twitter.com/hashtag/krdp

https://plus.google.com/111888385386726961110

https://www.youtube.com/watch?v=ywPONBNSfuo


http://mytags.ru/video/ywPONBNSfuo

3) Informacja Debata PAP: patologie w systemie VAT wyzwaniem dla Polski i całej UE została opublikowana dnia 09.06.2017 r.
- na stronie internetowej Centrum Prasowego PAP: http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/99886,,debata-pap-patologie-w-systemie-vat-wyzwaniem-dla-polski-i-calej-ue
- na stronie internetowej PAP (w zał.)
- platforma serwisowa (CSI - Codzienny Serwis Informacyjny) - serwis kodowany: plik w załączeniu

Informacja została także wysłana za pośrednictwem Serwisu on-line do dziennikarzy zainteresowanych tematyką: Finanse, Ekonomia, Prawo, Polityka (plik w załączeniu) oraz Newsletterem CP PAP do jego subskrybentów.

Depeszę powieliły:

http://www.paliwa.pl/strona-startowa/archiwum/patologie-w-systemie-vat-debata-pap

http://www.podatki.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/patologie-w-systemie-vat-wyzwaniem-dla-polski-i-ue

http://antyegzekucja.pl/przeglad-prasy/11483-vat-powaznym-problemem-calej-ue

http://etransport.pl/wiadomosc,49532,vat_powaznym_problemem_calej_ue.html

https://www.youtube.com/watch?v=v76BRb5EyYE

https://twitter.com/hashtag/krdp


SKRUSZENI PODATNICY Z SZANSĄ NA DAROWANIE WIN? NIEWYKLUCZONE DZIENNIK GAZETA PRAWNA (Podatki i Księgowość) 12-06-2017 Strona: C1 AUTOR NIEZNANY
Nakład: 48010 AVE: 21870zł

Krajowa Rada Doradców Podatkowych przedstawiła pomysł abolicji dla podatników uczestniczących w karuzeli podatkowej, która miałaby polegać na umorzeniu przez organy zaległości z tytułu należności podatkowych budżetu państwa.

KONFRONTACJA: ABOLICJA DLA SKRUSZONYCH PRZEDSIĘBIORCÓW
DZIENNIK GAZETA PRAWNA (Podatki i Księgowość) 12-06-2017 Strona: C2 . AP
Nakład: 48010 AVE: 40164zł

Kompilacja wypowiedzi Ryszarda Małkiewicza, wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Jarosława Nenemana, byłego wiceministra finansów.

Debatę można obejrzeć wchodząc na stronę PAP za pomocą powyższego linka do głównej depeszy.

W rozmowach kuluarowych panowie dyrektorzy z Ministerstwa Finansów deklarowali chęć zorganizowania kolejnych, wspólnych Debat na „gorące” tematy.

Deklaracja dobrej współpracy padła też ze strony Filipa Świtały, dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów, który zapowiedział podczas gali Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego 2017 w siedzibie „Rzeczpospolitej" początek dyskusji o zmianach systemu podatkowego. – Chcemy mieć w doradcach partnerów, którzy pomogą podatnikom w prawidłowym rozliczeniu. Chcemy państwo przeprowadzić ze strony optymalizacji na stronę compliance – zwrócił się do doradców podatkowych Filip Świtała.

Oprac. Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

DATA PUBLIKACJI: 2017-06-27 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x