x x
x x

Doradcy podatkowi i biegli rewidenci łączą siły

Samorządy biegłych rewidentów i doradców podatkowych podpisały porozumienie o współpracy. Wymiana wiedzy i doświadczeń pozwoli obu branżom podnieść swoje kompetencje, a w przyszłości poszerzyć ofertę usług dla klientów.

Porozumienie będzie służyło budowie jak najlepszych warunków dla doskonalenia kwalifikacji zawodowych przedstawicieli obu profesji. Jego cel to także promocja pozytywnego wizerunku 
i wzmacnianie prestiżu zawodów biegłego rewidenta oraz doradcy podatkowego. Samorządy będą dbały o regularną wymianę wiedzy i doświadczenia – planujemy organizację wspólnych szkoleń, seminariów i konferencji – wyjaśnia Józef Król, Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów – nowa umowa z samorządem doradców podatkowych, poszerza zakres dotychczasowej współpracy, która z powodzeniem toczy się od wielu już lat – dodaje Prezes Król.

Cel – rozszerzyć ofertę usług
Prezes KRBR zaznacza, że nowe pola współpracy, to szansa na stworzenie z doradcami podatkowymi wspólnej oferty usług kierowanych do tych podmiotów, które dziś nie są obsługiwane przez biegłych rewidentów. – Nie jest tak, że biegły rewident musi umieć wszystko. Od lat korzystamy w naszej pracy z wiedzy i doświadczenia wielu ekspertów, w tym doradców podatkowych. Mamy nadzieję, że współpraca pozwoli nam rozszerzyć rynek usług dla obu profesji – wyjaśnia Prezes KRBR. 
Bo biegli rewidenci nie będą jedyną stroną, która na współpracy skorzysta. Jedna mała kancelaria czy samodzielnie działający na rynku doradca podatkowy nie zawsze są w stanie sobie ze wszystkim poradzić. – Czasem brakuje nam takiej wyspecjalizowanej wiedzy, którą dysponują biegli rewidenci". W zamian możemy podzielić się wiedzą podatkową – wyjaśnia prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic, Przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych. – Łączymy się w grupy obejmujące doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych i biegłych rewidentów. Wszystko po to, by współpracować, wymieniać się informacjami, uzupełniać kompetencje, i ostatecznie móc świadczyć komplementarne usługi – dodaje Przewodnicząca.

Kluczowe działanie w regionach 
Porozumienie oficjalnie zostało podpisane 16 czerwca br. W uroczystości wzięli udział prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic Przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych, dr Mariusz Cieśla, Skarbnik KRDP oraz Prezes Józef Król i dr Ernest Podgórski Skarbnik KRBR. Choć umowa została podpisana na szczeblu centralnym, obie strony porozumienia podkreślały, że kluczowe jest działanie w regionach – bliżej przedstawicieli obu zawodów. 

DATA PUBLIKACJI: 2015-06-19 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x