x x
x x

Ważne dla osób skreślonych z listy z powodu przekroczenia 5-letniego okresu zawieszenia wykonywania zawodu

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010, nr 122, poz. 826), osoby skreślone z listy doradców podatkowych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., nr 73, poz. 443), tj. z powodu  przekroczenia 5-letniego okresu zawieszenia wykonywania zawodu, są uprawnione w teminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. nowelizacji (tj. do 7 listopada 2010 r.) do złożenia do KRDP wniosku o ponowny wpis na listę doradców podatkowych.

Do uzyskania wpisu konieczne jest spełnienie warunków określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2-5 obowiązującej ustawy, tj:

- pełna zdolność do czynności prawnych,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- nieskazitelny charakter,
- dotychczasowe postępowanie dające rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego,
- wyższe wykształcenie.
 
 
dodała: Joanna Polańska-Solarz
Specjalista ds. wydawnictw KIDP

DATA PUBLIKACJI: 2010-09-08 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x