x x
x x

Szczegóły szkolenia / imprezy

DOKUMENTACJA CZASU PRACY
Kategoria: Prawo pracy
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 7 / 40
Koszty:  150.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
150.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
250.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2020-03-04
Data zakończenia: 2020-03-04
Organizotor:  Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

KOMUNIKAT NR 5/2020
ZARZĄDU KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU KIDP
z dnia 19 lutego 2020 roku
w sprawie szkolenia

"DOKUMENTACJA CZASU PRACY

Termin i miejsce:     
04 marca 2020 roku (środa)  - godz. 10.00
Sala konferencyjna
Biuro Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP
ul. Marszałka Focha 4, Bydgoszcz

Program:
09:30 – 10:00
Rejestracja uczestników
10:00 - 15:30
Szkolenie
Trener:
Ewa Weśniuk-Cieśla
starszy inspektor w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy


WARUNKI UCZESTNICTWA:

Opłata:
•    150,00 zł brutto (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami),
•    250,00 zł brutto (Cena dla asystenta doradcy podatkowego oraz doradcy zalegającego ze składkami)

Osoby biorące udział w szkoleniu zobowiązane są do posiadania przy sobie legitymacji doradcy podatkowego lub dowodu tożsamości.

W celu prawidłowego zorganizowania szkolenia, zgłoszenia przyjmowane są do 02 marca 2020 r.  Rejestracji prosimy dokonać wyłącznie za pośrednictwem portalu mDoradca.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona wpłatami. Szkolenie przewidziano dla 40 osób.


Wpłat prosimy dokonywać na konto:
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Oddział Kujawsko-Pomorski
mBank S.A.  11 1140 1124 0000 4004 3000 1012
W tytule przekazu/przelewu prosimy podać koniecznie:
Nazwisko, imię, numer wpisu doradcy
wraz z dopiskiem "Szkolenie – 04.03.2020"

WARUNKI REZYGNACJI:

Zarząd informuje, że nie przewiduje możliwości rezygnacji ze szkolenia w dniu jego przeprowadzenia. Doradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości.

PUNKTY:

Na podstawie rozdziału VIa Zasad Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych określającego zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, doradcy podatkowi biorący udział w tym szkoleniu uzyskają 5 punktów.
Zgodnie z uchwałą nr 237/2018 KRDP z dn. 22 maja 2018 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.


UWAGA:

Organizator może utrwalać i dokumentować przebieg spotkania, stąd wizerunek osób uczestniczących w spotkaniu może zostać utrwalony oraz w sposób nieograniczony czasowo oraz terytorialnie wielokrotne wykorzystywany przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych lub promocyjnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
Akceptacja warunków uczestnictwa stanowi wyrażenie zgody na powyższe.
Niniejsza zgoda obejmuje następujące pola eksploatacji: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, obrót egzemplarzami, na których utrwalono mój wizerunek oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie w materiałach służących promocji działalności Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w szczególności w: mediach (np. Internet), w materiałach promocyjnych (m.in.: w folderach, ulotkach,), materiałach konferencyjnych (np. prezentacjach), materiałach szkoleniowych udostępnianych w panelu m-doradca członkom Krajowej Izby Doradców Podatkowych), informacjach prasowych.
Dane przetwarzane będą przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych z siedzibą w Warszawie (ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310, 02-362 Warszawa), jako administratora jedynie w celu co do którego została wyrażona zgoda. Dane podaję dobrowolnie, przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem działań podjętych na jej podstawie przed jej wycofaniem. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych dostępnych jest na stronie www.krdp.pl w zakładkach „polityka prywatności” i „RODO”.

Kategorie szkoleń

Kalendarium

marzec 2020
pn wt śr czw pt so nd
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x