x x
x x

Szczegóły szkolenia / imprezy

" Podatek od towarów i usług; omówienie szeregu nowelizacji ustawy o VAT wchodzących w życie od 1 stycznia 2020r. oraz 1 kwietnia 2020r. " - BRAK WOLNYCH MIEJSC
Kategoria: VAT
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 537 / 500
Koszty:  0.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2020-03-02
Data zakończenia: 2020-03-02
Organizotor:  Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           
Harmonogram szkolenia:


1 stycznia 2020r. – Nowelizacja ustawy o CIT i PIT oraz Ordynacji podatkowej w odniesieniu do płatności na rachunki uwidocznione w rejestrze udostępnianym przez Ministra Finansów oraz płatności dokonywanych obowiązkowo przy użyciu „Mechanizmu Podzielonej Płatności”.

1.    Zasady obligatoryjnej zapłaty należności za nabyte towary i usługi na rachunek kontrahenta zarejestrowany w urzędzie skarbowym.
2.    Zasady stosowania obligatoryjnego „Mechanizmu Podzielonej Płatności” przy dokonywaniu zapłaty za określone towary i usługi.
3.    Sankcje podatkowe w podatkach PIT i CIT – brak zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów, z możliwością uniknięcia sankcji,
4.    Sankcja podatkowa w podatku VAT - solidarna odpowiedzialność nabywcy z tytułu zaległości VAT u dostawcy towaru lub usługi – nowe przesłanki ustalone w Ordynacji podatkowej,
5.    Wystawienie faktury dla podatnika wyłącznie na podstawie uprzednio wystawionego paragonu z NIP podatnika, pod rygorem sankcji podatkowych dla dostawcy i nabywcy (możliwość uniknięcia sankcji),


1 stycznia 2020r. – Rozporządzenie Rady UE ustalające listę dokumentów wymaganych dla udowodnienia przemieszczenia towarów w ramach dokonanych dostaw wewnątrzwspólnotowych.

1 kwietnia 2020r. – „Opóźniona” nowelizacja ustawy o VAT obejmująca :

1.    Dostawy i nabycia towarów przemieszczanych transgranicznie z zastosowaniem magazynów typu call-off stock,
2.    Nowe rygory zastosowania przez podatnika stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów – m.in. terminowe złożenie informacji podsumowującej,
3.    Przepisy precyzujące dokonywanie transgranicznych tzw. transakcji łańcuchowych,

1 kwietnia 2020r. - Nowelizacja ustawy dotycząca stawek podatku VAT – 23%, 8%, 5% - ustalenie tzw. „Nowej Matrycy Stawek VAT” :

1.    Zmiana załączników ustawowych z obniżonymi stawkami podatku VAT,
2.    Oznaczenia towarów z obniżonymi stawkami podatku z zastosowaniem Kodu Celnego „CN”,
3.    Możliwe /choć nieliczne/ zmiany stawek podatku VAT dotyczące m.in. drewna opałowego, niektórych usług gastronomicznych i artykułów żywnościowych

1 kwietnia 2020r. - Jednolity Plik Kontrolny – zmodyfikowane ewidencje sprzedaży i zakupów.

1.    Wymogi ewidencji sprzedaży prowadzonej przez podatnika :
- poszczególne rodzaje sprzedaży podlegających opodatkowaniu oraz czynności dla których podatek należny rozlicza nabywca,
- dane kontrahentów którym wystawiane są faktury, dane dotyczące faktur, zestawienia zbiorcze,
- szczególne oznaczenia „cyfrowe” przy sprzedaży m.in. niektórych towarów akcyzowych oraz części towarów wymienionych w zał. 15 do ustawy oraz niektórych usług,
- szczególne oznaczenia „literowe” dla niektórych czynności podatnika np. sprzedaży wysyłkowej, dostaw objętych rozliczeniem „marżą”, niektórych dostaw wewnątrzwspólnotowych,
- szczególne oznaczenia niektórych dowodów sprzedaży.

2.    Wymogi ewidencji zakupów prowadzonej przez podatnika :
- wartości zakupów towarów i usług oraz kwoty podatku naliczonego obniżającego podatek należny,
- kwoty korekt odliczeń podatku naliczonego,
- ewidencja zakupów dla celów rozliczania podatku z tytułu osiąganej „marży”,
- dane z otrzymywanych faktur : kontrahenta, oznaczeń dokumentów, dat wystawienia i otrzymania,
- dane z dokumentów celnych,
- szczególne oznaczenia niektórych dokumentów zakupowych.

3.    Ogólne zasady prowadzenia ewidencji :
- ujęcie zapisów we właściwe okresy rozliczeniowe,
- prowadzenie zapisów w walucie polskiej /PLN/ oraz zaokrąglanie kwot,
- możliwość dokonywania zapisów zbiorczych,
- korekty rozliczeń podatku,
- prowadzenie ewidencji „marż” dla poszczególnych transakcji,
- faktury wystawiane do paragonów oraz faktury uproszczone wystawiane przez kasy rejestrujące,
- terminy wysyłania ewidencji oraz deklaracji podatkowych VAT-7 i VAT-7K.

4.    Sankcje ustawowe nakładane na podatnika z powodu zaniechania poprawek lub nieterminowego poprawienia wadliwie przesłanej ewidencji.

1 kwietnia 2020r. – Nowelizacja ustaw PIT i CIT w zakresie płatności dokonywanej na rachunek spoza wykazu publikowanego przez Ministra Finansów :

1.    Płatności dokonywane na bankowe rachunki tzw. cesyjne,
2.    Zastosowanie Mechanizmu Płatności Podzielonej na rachunek inny niż w wykazie,
3.    Zawiadomienie do Naczelnika US właściwego dla płatnika w terminie 7 dni,
4.    Przepisy „kolizyjne” dotyczące stanu prawnego w okresie 1.stycznia-31.marca 2020r.Szkolenie dla doradców podatkowych jest bezpłatne.

Koszt szkolenia dla pracowników doradców podatkowych 123,00 zł

Płatność za szkolenie przelewem na konto: 97 1140 1124 0000 4004 3000 1016

Kategorie szkoleń

Kalendarium

marzec 2020
pn wt śr czw pt so nd
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x