Szczegóły szkolenia / imprezy

Zmiany w podatkach 2019/2020
Kategoria: Podatki
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 36 / 80
Koszty:  190.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
190.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
308.94zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2020-01-22
Data zakończenia: 2020-01-22
Organizotor:  Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Opolskiego Oddziału KIDP serdecznie zaprasza na szkolenie:

 

TEMAT:  Zmiany w podatkach 2019/2020 r.

TERMIN: 22 stycznia 2020 r. /rejestracja uczestników od 8:30/  wykład: 9:00-15:00

WYKŁADOWCA:  Michał Staniek – Doradca Podatkowy, Radca Prawny

MIEJSCE: Centrum Rozrywki KUBATURA ul. Oleska 102, Opole


ODPŁATNOŚĆ:

·       Cena dla doradcy – 190,00 zł brutto

·       Cena dla pracownika – 230,00 zł brutto

Dla doradcy, który zalega z opłacaniem składek członkowskich więcej niż 3 m-ce cena za szkolenie ulega podwyższeniu o 100% wartości netto odpłatności doradcy podatkowego, a dla jego pracownika ulega podwyższeniu o 100 % wartości  odpłatności dla pracownika

Wpłatę należy dokonać na konto Oddziału Opolskiego KIDP 43 1140 1124 0000 4004 3000 1018 w treści wpisując datę szkolenia lub numer faktury

 

Za udział w szkoleniu  przysługuje 5 punktów  podnoszących kwalifikacje zawodowe.

W celu prawidłowego zorganizowania szkolenia, Zarząd prosi doradców podatkowych o rejestrację poprzez portal mDoradca  https://mdoradca.krdp.pl/ najpóźniej do 17.01.2020 r.

 - rezygnacja w panelu do dn. 17.01.2020 pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia w wysokości 100 % odpłatności

 

Materiały szkoleniowe (w przypadku przygotowania przez wykładowcę) zostaną umieszczone w panelu mDoradca w zakładce szkolenia>wybrane szkolenie> pliki

 Rok 2020 przynosi kolejne zmiany w przepisach prawa podatkowego, na które muszą przygotować się wszyscy przedsiębiorcy. Celem zmian jest przede wszystkim dalsze uszczelnianie systemu podatkowego, zarówno na gruncie podatków dochodowych, jak i podatku od towarów i usług.  W wyniku coraz częstych nowelizacji prawa podatkowego (krajowego oraz unijnego) konieczne jest ciągłe aktualizowanie wiedzy na temat obowiązujących, a także zupełnie nowych, regulacji.

Niniejsze szkolenie obejmuje przekrojowe zaprezentowanie najważniejszych zmian w prawie podatkowym na 2020 rok, w szczególności w zakresie podatku VAT.

Od nowego roku podatnicy w szczególności powinni pamiętać o prawidłowym rozliczaniu faktur w obligatoryjnym mechanizmie podzielonej płatności oraz realizowaniu płatności na rachunki widniejące na tzw. „białej liście”. Podatnik, który nieprawidłowo zrealizuje płatność, będzie zobowiązany do wyłączenia tej płatności z kosztów uzyskania przychodów. Negatywne konsekwencje finansowe takiej operacji dotyczyć będą także podatku VAT.

W 2020 r. w życie wchodzą także rewolucyjne zmiany w dotyczące JPK VAT – zmiany oznaczają korzystną dla podatników likwidację comiesięcznych i kwartalnych deklaracji VAT, lecz z drugiej strony na podatników zostały nałożone dodatkowe obowiązki sprawozdawcze. Nowe dokumenty będą wymagały podawania bardzo szczegółowych informacji. Oznaczać trzeba będzie m.in. transakcje zawierane pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz podlegające pod obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności. Od 1 stycznia 2020 r. zmienią się także zasady wystawiania faktur VAT.  Aby wystawić fakturę do paragonu na tymże paragonie musi być podany NIP.

Kolejne zmiany w VAT dotyczą transakcji wewnątrzwspólnotowych – od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje bowiem rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/1912 które wprowadza ujednolicone zasady dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Rozporządzenie wprowadza katalog dokumentów potwierdzających WDT, których zgromadzenie przez podatnika pozwala na skorzystanie z tzw. domniemania, że towar został wysłany od odbiorcy na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia. W konsekwencji, skorzystanie z tego domniemania umożliwia zastosowanie stawki 0% VAT dla WDT.

 

Od 1 kwietnia 2020 r. zmieniają się również dotychczasowe zasady klasyfikacji usług i towarów oraz ustalania ich stawek VAT. Usługi zaczną podlegać pod PKWiU 2015, natomiast towary podatnicy będą klasyfikować według nomenklatury CN – zmiany te znajdą także odzwierciedlenie w przepisach dotyczących obligatoryjnego mechanizmu podzielonego płatności.

W trakcie szkolenie przedstawione zostaną także aktualne stanowiska organów podatkowych w zakresie wątpliwości interpretacyjnych wynikających z brzmienia nowych przepisów. W ten sposób szkolenie wyjdzie naprzeciw głównym problemom praktycznym powstałym wskutek wejścia w życie omawianych nowelizacji – uczestnicy szkolenia zyskają praktyczną wiedzę w zakresie prawidłowego dokonywania rozliczeń podatkowych.

 1. Obligatoryjny Split Payment
 1. Do jakich transakcji trzeba stosować mechanizm podzielonej płatności?
 2. Czym się kierować – wartością transakcji czy wartością faktury?
 3. Obligatoryjny split payment – a nowe obowiązki sprawozdawcze w JPK
 4. Oznaczanie faktur adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”
 5. Kompensaty – czy zawsze wyłączają stosowanie MPP?
 6. Płatności w walutach obcych
 7. Sankcje w VAT, CIT/PIT i KKS dla nabywcy i wystawcy za niestosowanie obowiązkowego split payment

 

 1. Biała Lista podatników VAT
 1. Sankcje w VAT i CIT za płatności na rachunki nieujęte na białej liście - Jak bezpiecznie dokonać płatności na rachunek niezgłoszony do rejestru?
 2. Płatności na rachunki techniczne, indywidualne, cesyjne
 3. Faktoring a przepisy o białej liście
 4. Płatności na rachunki zagranicznych kontrahentów – na co zwracać uwagę?
 5. Procedura składania zawiadomień o płatności na rachunek spoza „białej listy”

 

 1. Nowa matryca stawek VAT od 1 kwietnia 2020 r.
 1. Odejście od PKWiU 2008 i przejście na nomenklaturą scaloną i PKWiU 2015
 2. Wiążące Informacje Stawkowe – szansa na pozyskanie ochrony

 

 1. JPK_VAT – nowe struktury logiczne od kwietnia/lipca 2020 r.
 1. Likwidacja deklaracji VAT-7 i VAT-7K
 2. Dodatkowe obowiązki sprawozdawcze dla podatników
 3. Sankcje za błędy w JPK_VAT

 

 1. Zmiany w dokumentowaniu WDT
 1. Zmiany dotyczące WDT wynikające z rozporządzenia UE
 2. Dowody potwierdzające wysyłkę lub transport
 3. Niespełnienie warunków „domniemania”
 4. Prawidłowe złożenie informacji podsumowującej i korekty

 

 1. Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów z NIP
 1. Sankcje za nieprawidłowe wystawienie faktury
 2. Faktury uproszczone

 

 1. Podsumowanie zmian w podatku VAT. Pierwsze praktyki organów podatkowych

 

Kategorie szkoleń

Kalendarium

lipiec 2020
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x