Szczegóły szkolenia / imprezy

Zmiany w PIT/CIT na 2020 rok (Zielona Góra)
Kategoria: PIT, CIT
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 43 / 56
Koszty:  160.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
160.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
200.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2020-01-13
Data zakończenia: 2020-01-13
Organizotor:  Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Lubuskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Z A P R A S Z A
na szkolenie, które odbędzie się dnia

 

13 stycznia 2020 roku
(godz. 10.00 – 16.00)

 

Zmiany w PIT/CIT na 2020 rok


wykładowca: Bartosz Kubista doradca podatkowy nr wpisu 12474. Członek Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, wykładowca. Specjalizuje się w tematyce cen transferowych oraz w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług. Autor publikacji naukowych poświęconych odpowiedzialności solidarnej w podatku od towarów i usług, zasadom korekty podatku od towarów i usług w postępowaniu upadłościowym oraz dochodom uzyskiwanym za pośrednictwem planów motywacyjnych w postaci akcji. W kwietniu 2013 roku ukończył szkolenie trenerskie w przedmiocie przeprowadzania i realizacji szkoleń. Od kwietnia 2015 r. stale współpracuje z Fundacją Rozwoju Rachunkowości jako Trener z zakresu prawa podatkowego oraz naruszenia dyscypliny finansów publicznych. W toku swojej kariery trenerskiej prowadził szkolenia m.in. dla Narodowego Funduszu Zdrowia, jednostek samorządowych oraz przedsiębiorców prywatnych. Jeden ze współzałożycieli, a w latach 2013-2015 Prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz rozwoju świadomości prawnej młodzieży „Street Law – Katowice”, prowadzącego nieodpłatne szkolenia i warsztaty z zakresu podstaw prawa dla młodzieży liceów ogólnokształcących z terenu Województwa Śląskiego. Partner w GLC. Adwokat (członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach, leg. KAT/Adw./1668),  Członek Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Stały trener przy Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Katowicach oraz Fundacji Rozwoju Lokalnego w Knurowie. W kwietniu 2014 r. ukończył Kurs prowadzenia szkoleń. W swoim dorobku ma ponad 750 godzin szkoleniowych, w tym dla Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Grupy Tauron, czy Unilever. Specjalizuje się w tematyce prawa podatkowego, handlowego i gospodarczego


Miejsce spotkania:
ForRest Hotel & Restaurant
ul. Racula - Głogowska 4a
66-004 Zielona Góra
www.for-rest.pl

  

Na podstawie rozdziału VIa Zasad Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych określającego zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, organizator szkolenia postanowił, że doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

UWAGA! Szkolenie skierowane jest również do osób nie będących doradcami podatkowymi lub pracownikami doradców podatkowych. Osoby takie dokonują zgłoszenia udziału w szkoleniu na odrębnych kartach zgłoszenia (w załączeniu). Zasady uczestnictwa w szkoleniu znajdują się w karcie zgłoszenia. 

Zasady dokonywania zgłoszeń przez doradców podatkowych


Zgłoszenia doradców podatkowych przyjmowane są wyłącznie poprzez panel mDoradca do dnia 27 grudnia 2019 roku. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Nie przyjmujemy zgłoszeń powyżej ustalonego limitu. Wszystkie zgłoszenia ponad limit będą przyjmowane na listę rezerwową, a miejsca będą przyznawane w miarę dostępności.


W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca podatkowy zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie organizatora szkolenia pisemnie (decyduje data wpływu pisma do biura Oddziału) lub dokonując rezygnacji poprzez panel mDoradca, najpóźniej do dnia 30 grudnia 2019 roku pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.


Odpłatność za udział w szkoleniu:

- 160,00 zł brutto - doradca podatkowy nie posiadający zaległości w opłacaniu składek
- 200,00 zł brutto – doradca podatkowy posiadający zaległości w opłacaniu składek powyżej 3 m-cy
- 200,00 zł brutto – pracownik kancelarii doradcy podatkowego
- 260,00 zł brutto – uczestnicy szkolenia nie będący doradcami podatkowymi i pracownikami kancelarii doradcy podatkowego

Odpłatność za udział w szkoleniu obejmuje: wykład, przerwy kawowe (kawa, herbata, woda, kruche ciasteczka), materiały w formie elektronicznej.

Wpłaty za udział w szkoleniu prosimy dokonywać na konto Lubuskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, ul. Bohaterów Westerplatte 11 lok. 325, 65-034 Zielona Góra: mBank S.A. 54 1140 1124 0000 4004 3000 1014

W tytule przelewu prosimy podać koniecznie: Imię, nazwisko, numer wpisu doradcy wraz z dopiskiem "Szkolenie 13 stycznia 2020".

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołana szkolenia, jeśli do udziału w szkoleniu zgłosi się mniej niż 20 osób.

Organizator może utrwalać i dokumentować przebieg spotkania, stąd wizerunek osób uczestniczących w spotkaniu może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych lub promocyjnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Akceptacja warunków uczestnictwa stanowi wyrażenie zgody na powyższe.

Harmonogram godzinowy szkolenia.


Kategorie szkoleń

Kalendarium

sierpień 2020
pn wt śr czw pt so nd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x