Szczegóły szkolenia / imprezy

Zmiany w VAT 2019/2020 r. Biała lista podatników, transakcje wewnątrzwspólnotowe, split payment, kasy rejestrujące. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. Katowice. PUNKTY.
Kategoria: VAT
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 135 / 100
Koszty:  185.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
185.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
555.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-12-09
Data zakończenia: 2019-12-09
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Program:

I. Biała lista podatników - zmiany od 1 stycznia 2020 r. i ich następstwa:

· Biała lista podatników – zakres informacji.

· Solidarna odpowiedzialność w VAT.

· Płatność na niewłaściwe konto konsekwencje w PIT i CIT.

· Obciążenie rachunku, czy zlecenie przelewu – problemy interpretacyjne.

· Problemy z wirtualnymi rachunkami bankowymi.

· Jak uniknąć negatywnych następstw błędnego przelewu.

II. Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności –zmiany od 1 listopada 2019 r.:

· Likwidacja odwrotnego obciążenia w dostawach towarów (zał. nr 11) i świadczeniu usług budowlanych (zał. nr 14).

· Towary i usługi objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności podzielonej płatności – nowy załącznik nr 15 do ustawy o VAT.

· Kto musi posiadać rachunek rozliczeniowy?

· Limity kwotowe dla obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.

· Skutki niewykonania obowiązku realizacji przelewu w mechanizmie podzielonej płatności.

· Split payment a rozliczenia kwartalne.

· Zmiany w zakresie wystawiania faktur - oznaczanie faktur realizowanych w mechanizmie podzielonej płatności.

· Sankcje za błędne oznaczanie faktur podlegających mechanizmowi podzielonej płatności.

· Sankcje dla nabywców nie stosujących obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.

· Podzielona płatność jako recepta na solidarną odpowiedzialność.

· Płatności zbiorcze i płatności z rachunku VAT w celu zapłaty innych zobowiązań publicznoprawnych.

· Stosowanie odwrotnych obciążeń i mechanizmu podzielonej płatności w okresie przejściowym.

· Stosowanie solidarnej odpowiedzialności i mpp w okresie przejściowym (październik/listopad 2019 r.)

· Możliwości wystąpienia o WIS w odniesieniu do towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15.

III. Transakcje wewnątrzwspólnotowe - zmiany od 1 stycznia 2020 r.:

· Zmiany dotyczące warunków stosowania stawki 0% przy WDT.

o podanie VAT-UE przez nabywcę,

o złożenie VAT-UE,

o prawidłowe informacje w VAT-UE.

· Dokumentowanie WDT w świetle rozporządzenia 282/2011.

· Następstwa unijnych regulacji dot. dokumentowania WDT dla stosowania stawki 0% przy WDT w kraju.

· Zmiany regulacji w zakresie składania

· Ujednolicenie zasad opodatkowania dostawy towarów z magazynu call-off stoc:

o nowe przepisy procedury magazynu typu call-off stoc,

o warunki stosowania procedury magazynu typu call-off stoc,

o towary podlegające procedurze magazynu typu call-off stoc,

o obowiązek podatkowy w przypadku procedury magazynu typu call-off stoc,

o zniszczenie, zmiana przeznaczenia, zmiana nabywcy, przemieszczenie powrotne towarów w procedurze magazynu typu call-off stoc.

· Obowiązki ewidencyjne dotyczące towarów przemieszczanych w procedurze call-off stock.

· Zmiany regulacji w zakresie składania informacji podsumowujących.

· Jednolite zasady dotyczące przypisania transportu w dostawach łańcuchowych.

IV. Kasy rejestrujące – zmiany od 1 stycznia 2020 r.

· Faktura wystawiana do paragonu z NIP – skutki dla sprzedawców i nabywców. Analiza skutków prawnych:

o sankcje dla sprzedawców i nabywców,

o warianty postępowania,

o jakie zasady i jakie przepisy narusza wprowadzona regulacja.

· Terminy obowiązkowego stosowania kas online dla określonych branż.

· Problemy interpretacyjne dotyczące odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących.*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą nr 237/2018 KRDP z dn. 22 maja 2018 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.Trener: Wojciech ZajączkowskiTermin i miejsce:

09.12.2019 r. godz. 09.00 – 14.45

Sala konferencyjna (wysoki parter)

Biuro Centrum Katowice

ul. Mickiewicza 29, KatowiceWSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY(w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe do pobrania (udostępnione w panelu mDoradca – zakładka „moje materiały" - na 2 dni przed szkoleniem)

2. catering


WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:

http://www.slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=3944

do dnia2 grudnia 2019r.

1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.

2. Wypełnienie i okazanie przy rejestracji na szkoleniu imiennego skierowania od doradcy podatkowego, które znajduje się na stronie

http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/813_karta_zgloszenia_pracownika_na_szkolenie.html

Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się 30 uczestników.
W przypadku odwołania szkolenia powiadomimy Państwa drogą mailową.

Materiały dla uczestników szkolenia będą do pobrania w panelu mDoradca dwa dni robocze przed planowanym szkoleniem.Płatność na szkolenie w formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO(o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

185,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

555,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

185,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące

555,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stroniehttp://www.slaski.kidp.pl/strona.php/25_dla_doradcy.htmlPozostałe uwagi:

REZYGNACJA:Doradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.
Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronęhttp://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php


Kategorie szkoleń

Kalendarium

wrzesień 2020
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x