Szczegóły szkolenia / imprezy

Skutki restrukturyzacji podatkowych
Kategoria: Restrukturyzacja
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 244 / 500
Koszty:  0.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-09-30
Data zakończenia: 2019-09-30
Organizotor:  Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           
dr Andrzej Dmowski
Temat: Skutki restrukturyzacji podatkowych

1. Działania restrukturyzacyjne, do których mają zastosowanie klauzule obejścia / nadużycia prawa, m.in.:
•    Uzasadnienie ekonomiczne połączeń i podziałów spółek kapitałowych;
•    Przekształcenie spółek prawa handlowego a transakcje pozorne;
•    Wydzielenie aportowe w kontekście obejścia i nadużycia prawa;
•    Podważenie neutralności podatkowej wymiany udziałów;

2. Sposób bilansowego odzwierciedlenia zdarzeń restrukturyzacyjnych a konsekwencje podatkowe:
•    CIT od realokacji kapitałów własnych;
•    Podwyższenie kapitału zakładowego ze „środków spółki”;
•     Przeszacowanie aktywów a zwiększone odpisy amortyzacyjne;

3. Działania restrukturyzacyjne w świetle klauzuli obejścia prawa na tle Ordynacji podatkowej:
•    Procedura podważenie transakcji;
•    Chęć osiągnięcia korzyści podatkowej jako przesłanka podważenia transakcji;
•    Przeciwdziałanie unikania opodatkowania a opinia zabezpieczająca;
•    „Mało istotne cele ekonomiczne lub gospodarcze”;

4. Skutki restrukturyzacji podatkowych w świetle cen transferowych:
•    Realokacja aktywów, funkcji i ryzyk – sposób prezentacji w dokumentacji podatkowej cen transferowych;
•    Szczególne wymogi dokumentacyjne i sprawozdawcze w zakresie restrukturyzacji działalności;
•    Analiza funkcjonalna i profil funkcjonalny w przypadku restrukturyzacji;
•    PIT-TP/CIT-TP oraz TP-R w zakresie restrukturyzacji;

5. Konsekwencje podatkowe, karne skarbowe i karne zaniżenia zobowiązań publicznoprawnych na tle działań restrukturyzacyjnych
•    Dodatkowe zobowiązania podatkowe na tle Ordynacji podatkowej;
•    Zaniżenie zobowiązań publicznoprawnych;
•    Realokacja dochodów w grupie kapitałowej a wypełnienie znamion czynu zabronionego (wykroczenie i przestępstwo karne skarbowe);
•    Faktury puste oraz zdarzenia pozorne a nowe przestępstwa karne w KK;

6. Postępowania podatkowe oraz postępowania kontrolne w zakresie zastosowania klauzul generalnych przy zdarzeniach restrukturyzacyjnych:
•    Ustalenie treści czynności prawnych stron – art. 199a Ordynacji podatkowej a powództwo o ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego;
•    Postępowanie dowodowe w zakresie pozorności transakcji;

7. Dyskusja nad wybranymi zagadnieniami
Kategorie szkoleń

Kalendarium

czerwiec 2020
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x