Szczegóły szkolenia / imprezy

Zagadnienia dotyczące restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. PUNKTY. Katowice.
Kategoria: Restrukturyzacja
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 50 / 100
Koszty:  185.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
185.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
555.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-11-08
Data zakończenia: 2019-11-08
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Program: 

W ramach szkolenia omówione zostałyby najważniejsze konsekwencje podatkowe, jakie poszczególne rodzaje restrukturyzacji wywołują na gruncie:

- ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

- ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

- ustawy o podatku od towarów i usług,

- ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

- Ordynacji podatkowej.

W trakcie szkolenia omówione byłyby następujące zagadnienia:


Wstęp - istotne informacje dotyczące opodatkowania różnych form spółek, w szczególności:

o różnice w opodatkowaniu spółek osobowych i kapitałowych,

o zasady opodatkowania transferu zysków do wspólników,

o zwolnienie dywidendowe,

o zmiana zasad poboru podatku od wypłaty dywidendy wprowadzona w 2019r.

 

Założenie spółki – zagadnienia podatkowe dotyczące etapu zakładania spółki ze szczególnym uwzględnieniem operacji związanych z wnoszeniem aportu, którego przedmiotem jest:

o przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,

o komercjalizowana własność intelektualna,

o pakiet udziałów lub akcji (w ramach operacji wymiany udziałów),

o wierzytelności (w ramach tzw. konwersji wierzytelności na kapitał).


Przekształcenia podmiotów gospodarczych – w ramach części dotyczącej przekształceń omówione zostałyby następujące operacje:

o przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.,

o przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową,

o przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową,

o przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową.


Połączenia spółek - w ramach części dotyczącej połączeń omówione zostałyby następujące operacje:

o połączenie spółek kapitałowych przez inkorporację i zjednoczenie,

o połączenie spółek osobowych,

o połączenie spółki osobowej ze spółką kapitałową.

 

Podział spółki kapitałowej – w ramach części dotyczącej podziału spółki omówione zostałyby następujące operacje:

o podział przez wydzielenie związany z założeniem nowej spółki,

o podział przez wydzielenie i przejęcie majątku spółki dzielonej przez spółkę już

istniejącą,

o podział przez rozwiązanie spółki dzielonej związany z założeniem nowych spółek,

o podział przez rozwiązanie spółki dzielonej związany z przejęciem jej majątku przez spółki już istniejące.


Zasady przejmowania praw i obowiązków towarzyszące procesom restrukturyzacji:

o sukcesja praw i obowiązków podatkowych,

o przejmowanie obowiązków podatkowych bez sukcesji praw podatkowych,

o możliwości ograniczenia odpowiedzialności związanych z przejmowaniem ryzyka podatkowego poprzednika prawnego.


Restrukturyzacja podmiotów gospodarczych a zjawisko unikania opodatkowania – klauzula ogólna i tzw. małe klauzule unikania opodatkowania.


*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą nr 237/2018 KRDP z dn. 22 maja 2018 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.


Trener:  Dr Jowita Pustuł

Adiunkta w Zakładzie Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Zespołu Współpracowników Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu im. M. Kopernika, doradca podatkowy i radca prawny. Świadczeniem usług doradztwa podatkowego i prawnego J. Pustuł zajmuje się od wielu lat. Obecnie prowadzi działalność doradczą w ramach firmy J. Pustuł, i Współpracownicy Doradztwo podatkowoprawne, wcześniej pracowała w dziale podatkowym jednej z firm Wielkiej Czwórki. Na co dzień zajmuje się świadczeniem usług bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie wszystkich podatków.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie postępowań podatkowych oraz postępowań sądowoadministracyjnych. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym przy restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Jej praca doktorska poświęcona była opodatkowaniu połączeń, przekształceń i podziałów spółek. Jest autorem licznych artykułów poświęconych zagadnieniom podatkowym, glos do wyroków sądów administracyjnych i współautorem książek o tematyce podatkowej.

Poza prowadzeniem wykładów i ćwiczeń dla studentów UJ, prowadzi szkolenia dla aplikantów Izby Notarialnej w Krakowie, warsztaty z zakresu prawa podatkowego dla sędziów orzekających w sprawach upadłościowych i prokuratorów zajmujących się przestępczością gospodarczą i finansową wramach studiów podyplomowych z zakresu prawa restrukturyzac. 

Termin i miejsce:

08.11.2019 r. godz. 09.00 – 14.45

 

Sala konferencyjna (wysoki parter)

Biuro Centrum Katowice

ul. Mickiewicza 29, Katowice

 

 


 

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY (w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe do pobrania (udostępnione w panelu mDoradca – zakładka „moje materiały’ - na 2 dni przed szkoleniem)

2. catering

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:

 http://www.slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=3872

 

do dnia 4 listopada 2019 r.

 

1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.

2. Wypełnienie i okazanie przy rejestracji na szkoleniu imiennego skierowania od doradcy podatkowego, które znajduje się na stronie

http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/813_karta_zgloszenia_pracownika_na_szkolenie.html

Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się 30 uczestników.
W przypadku odwołania szkolenia powiadomimy Państwa drogą mailową.


 

Płatność na szkolenie w formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.


 

 

KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO (o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

185,00 PLN brutto  dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

555,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

 

KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

185,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące

555,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stronie http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/25_dla_doradcy.html


Pozostałe uwagi:

REZYGNACJADoradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.


 

Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronę http://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php

Kategorie szkoleń

Kalendarium

maj 2020
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x