Wydruk wygenerowano ze strony https://kidp.pl/
Aktualności
Z głębokim żalem zawiadamiamy
2023-03-31 | Informacje
Z głębokim żalem zawiadamiamy
Z GŁĘBOKIM ŻALEM ZAWIADAMIAMY, ŻE ODSZEDŁ NASZ KOLEGAZbigniew Szmytdoradca podatkowy Śląskiego Oddziału KIDP – Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Oddziału Zamiejscowego w Katowicach III, IV, V kadencji Na zawsze pozostanie w naszej pamięci pog...
161 Konferencja Podatkowa
2023-03-29 | Informacje
161 Konferencja Podatkowa
24 kwietnia 2023 r. zapraszamy na 161 konferencję podatkową, organizowaną przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.Tematem przewodnim wydarzenia jest Egzekucja administracyjna należności p...
Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców w Polsce - KIDP popiera inicjatywę Rzecznika MŚP
2023-03-14 | Informacje
Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców w Polsce - KIDP popiera inicjatywę Rzecznika MŚP
Krajowa Rada Doradców Podatkowych  podjęła stanowisko w sprawie poparcia  działań Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców na rzecz wprowadzenia dobrowolności podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. W c...
X Konferencja Zawodowa
2023-03-10 | Informacje
X Konferencja Zawodowa
Zapraszamy na X Konferencję Zawodową współorganizowaną przez Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu, której tematem przewodnim będzie „Estoński CIT 2023 – podatkowy raj...
Życznia OPSZZP
2023-03-08 | Informacje
Życznia OPSZZP
W imieniu Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego życzę wszystkim Paniom reprezentującym zawody zaufania publicznego satysfakcji zawodowej, sukcesów we wszystkich dziedzinach życia oraz wszelkiej pomyślności. Niech Wasze komp...
III Konferencja Podatkowa
2023-03-06 | Informacje
III Konferencja Podatkowa
Zarząd Mazowieckiego Oddziału KIDP serdecznie zaprasza do udziału w III Konferencji Podatkowej pt. „System podatkowy a rozwój przedsiębiorczości” organizowanej przez Instytut Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Mazowiecki Oddział Kraj...
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach - 7 marca
2023-03-03 | Informacje
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach - 7 marca
Informujemy że względu na ogromne zainteresowanie Ogólnopolskim Konkursem Wiedzy o Podatkach platforma moodle nie jest w stanie przyjąć wszystkich uczestników.Z tego powodu, po odpowiednim przystosowaniu platformy, Konkurs dla wszystkich odbędzie się ponownie 7...
Z głębokim żalem zawiadamiamy
2023-03-03 | Informacje
Z głębokim żalem zawiadamiamy
Z GŁĘBOKIM ŻALEM ZAWIADAMIAMY, ŻE ODSZEDŁ NASZ KOLEGA  Ryszard Małkiewicz doradca podatkowy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału KIDP - członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych III kadencji, Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych IV kadenc...
Spotkanie skarbników KIDP
2023-03-01 | Informacje
Spotkanie skarbników KIDP
W poniedziałek, 27 lutego, w hotelu Mercure w Warszawie, z inicjatywy skarbnika Krajowej Rady Doradców Podatkowych, dr Anny Leszczyńskiej, odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli skarbnicy Zarządów wszystkich Regionalnych Oddziałów KIDP.Tematem posiedzenia były...
Warto przeczytać: Podatkowy Rollercoaster - dr Krzysztof Koślicki
2023-03-01 | Informacje
Warto przeczytać: Podatkowy Rollercoaster - dr Krzysztof Koślicki
Zachęcamy do lektury tekstu dr. Krzysztofa Koślickiego: "Podatkowy Rollercoaster - rośnie chaos legislacyjny w prawie"Ostatnie zmiany w prawie nie ułatwiły pracy księgowym i doradcom podatkowym. Poza tym rośnie częstotliwość ich wprowadzania. Wśród głównyc...