x x
x x

Jubileusz XX-lecia zawodu doradcy podatkowego w Polsce. Uroczysta konferencja w Warszawie

Konferencja jubileuszowa z okazji 20-lecia ustawy o doradztwie podatkowym już za nami. Przybyło na nią wielu znamienitych gości, media i oczywiście doradcy podatkowi.

Doradcy podatkowi z Polski, Czech i Niemiec, parlamentarzyści, sędziowie, radcowie prawni i adwokaci oraz przedstawiciele Ministerstwa Finansów wzięli udział w Warszawie w uroczystej konferencji z okazji jubileuszu 20-lecia zawodu doradcy podatkowego w Polsce. Krajowa Izba Doradców Podatkowych otrzymała gratulacje i życzenia m.in. od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, marszałków: Sejmu Marka Kuchcińskiego i Senatu Stanisława Karczewskiego oraz wicepremiera Mateusza Morawieckiego, a także od Prezesów samorządów zawodów zaufania publicznego.

Konferencję transmitowały na żywo: Telewizjapolska24, Bermar Multimedia, TVEXPO, Teatr Kamienica i KRDP na portalu społecznościowym Facebook. Debatę podczas konferencji prowadził redaktor Piotr Chęciński z TVP INFO.

I
Jubileuszową konferencję zdominowały okolicznościowe wystąpienia, wykłady i debaty o roli doradcy podatkowego, dużym znaczeniu samorządu zawodowego doradców podatkowych w życiu gospodarczym i prawnym w Polsce, celach i sposobach reformowania systemu podatkowego oraz oczekiwanych zmianach w funkcjonowaniu administracji skarbowej.

Otwierając konferencję Przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic wyraziła przekonanie, że władze państwowe zdają sobie sprawę, że „doradcy podatkowi są strażnikami budżetu”, jednak – jak podkreśliła – doradcy „pilnują, aby ich klienci płacili podatki w prawidłowej wysokości, czyli ani za dużo, ani za mało”. W imieniu KIDP zadeklarowała chęć współpracy przy wprowadzaniu zmian w systemie podatkowym. Stwierdziła także, że w jej ocenie jest to zawód z przyszłością i cieszy się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy fakt przeprowadzenia tylko w tej kadencji (od 2014 roku) już 17 ślubowań dla adeptów „sztuki podatkowej”.

„Jeżeli będziecie państwo chcieli z nami współpracować, to (...) będziemy w stanie pomóc budować w naszym kraju dobry system podatkowy po to, aby zagwarantować wpływy budżetowe i po to, aby każdy z nas płacił podatki na swoją miarę” – powiedziała prof. Glumińska-Pawlic.

Przewodnicząca KRDP odczytała także list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który pogratulował doradcom podatkowym oraz ich samorządowi dotychczasowej działalności i osiągnięć „w tej ważnej części rynku wyspecjalizowanych usług prawniczych”. Prezydent Andrzej Duda stwierdził, że „zawód doradcy podatkowego cieszy coraz większym uznaniem i prestiżem” oraz, że „praca doradców podatkowych jest elementem budowania bezpieczeństwa społecznego” i „przyczynia się do upowszechniania kultury prawnej”. Prezydent wyraził przekonanie, że doradcy podatkowi będą się przyczyniać także do „doskonalenia przepisów w tej dziedzinie prawa”.

Wiceminister Finansów Paweł Gruza przekazał podziękowania od Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego za 20 lat harmonijnego rozwoju. „Poprzez harmonijny rozwój uważamy zachowanie otwartości zawodu doradcy podatkowego oraz profesjonalność i utrzymywanie najwyższych standardów technicznych i merytorycznych tego zawodu” – wyjaśnił.

Oceniając wyzwania stojące przed Ministerstwem Finansów Minister Gruza powiedział, że „jesteśmy w środku procesu odbudowy dochodów budżetowych”, co jest „bardzo bolesnym procesem dla wszystkich uczestników” - przyznał.

„Budujemy dochody podatkowe zarówno w warstwie bazy podatkowej, czyli poszerzania części gospodarki, uczciwej, jak też budujemy dochody podatkowe poprzez racjonalizację rozkładu obciążeń podatkowych na poszczególne grupy podatników”. Dodał, że w najbliższym czasie te działania będą się – w jego ocenie - „intensyfikować”. Paweł Gruza wyraził nadzieję, że po zakończeniu tych prac „sytuacja legislacyjna i operacyjna zostanie skrystalizowana”, a potem niektóre z wprowadzonych już zmian mają być jedynie „tuningowane”.

„Musimy dać podatnikom perspektywę stabilizacji i bezpieczeństwa w racjonalnym horyzoncie czasowym” – podkreślił. Dodał, że oczekuje od doradców podatkowych uczestniczenia w „łagodzeniu tych bolesnych procesów, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw”, którym należy wyjaśniać przesłanie i sens wprowadzanych zmian. Natomiast „duże korporacje sobie poradzą” – ocenił. Według Pawła Gruzy cele planowanych zmian można sprowadzić do hasła „uczciwsze państwo, uczciwsze podatki, uczciwszy rozkład obciążeń podatkowych”.

Wiceminister nawiązał także do kwestii etycznych w doradztwie podatkowym i wprowadzania klauzuli obejścia prawa podatkowego. „Musimy moim zdaniem wypracować pewien konsensus i kanon działań, które ze strony administracji państwowej jesteśmy w stanie pokazać i stosować do oceny transakcji i struktur wątpliwych” – powiedział. Wspólne wypracowanie takiego kanonu pomogłoby – jego zdaniem – w akceptowalnej przez wszystkie strony ocenie wątpliwych działań oraz zapewniło „bezpieczeństwo i racjonalność” obrotu gospodarczego. „Być może osiągniemy bezpieczeństwo w ocenie tych samych zdarzeń na poziomie sądu” – dodał. Na uroczystość przybyli także: dr Wiesław Jasiński, wiceminister finansów, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej i Generalny Inspektor Informacji Finansowej oraz Dyrektorzy Departamentów w Ministerstwie Finansów: Honorata Łopianowska, Justyna Przekopiak, Leszek Grzybowski, Cezary Krysiak, Dominik Kaczmarski oraz Naczelnik Wydziału Agnieszka Sobczyńska.

Senator Krzysztof Mróz, wiceprzewodniczący senackiej Komisji budżetu i finansów, zgodził się z oceną prof. Jadwigi Glumińskiej-Pawlic, że „podatnicy powinni płacić podatki należne, czyli ani za małe, ani za duże”. Podkreślił, że celem ustawodawcy jest to, „aby podatki były sprawiedliwe”. Zachęcał też doradców podatkowych do prac w komisjach parlamentarnych, gdyż „tam wykuwają się propozycje”. Zapewnił, że parlamentarzyści są otwarci na uwagi i propozycje.

Podczas jubileuszowej konferencji prof. dr hab. Jan Paweł Tarno wygłosił wykład pt. „Rola doradcy podatkowego jako partnera biznesowego. Dlaczego warto korzystać z usług doradcy podatkowego”. Jako profesor nauk prawnych i sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego ocenił, że doradcy podatkowi osiągnęli zawodowy sukces m.in. dlatego, że znacznie zwiększyli swoje uprawnienia do reprezentowania strony przed sądem administracyjnym.

„Od 15 sierpnia 2015 roku zniknął z opracowań naukowych podział pełnomocników stron na profesjonalnych, quasi-profesjonalnych i nieprofesjonalnych” – powiedział prof. Tarno. Podkreślił przy tym, że doradcy podatkowi mają teraz przed sądami administracyjnymi taką samą rangę jak adwokaci czy radcowie prawni. Według niego podstawową drogą dojścia do tego zawodu powinna być teraz aplikacja.

Uczestnicy jubileuszowej konferencji zastanawiali się także jak zbudować efektywny system podatkowy z udziałem doradców podatkowych. W debacie na ten temat uczestniczyli kolejni przewodniczący KRDP: prof. dr hab. Witold Modzelewski, Maciej Szymik, Tomasz Michalik i prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, a także przedstawiciel Ministerstwa Finansów Cezary Krysiak, Robert Oliwa z Pracodawców RP i Robert Czuła, Prezes Soneta sp. z o.o. jako przedstawiciel biznesu.

Podczas jubileuszowego spotkania uhonorowano dr Irenę Ożóg za zasługi dla doradztwa podatkowego, ogłoszono wyniki konkursu na krótkie filmy „Doradca podatkowy w oczach studentów” oraz omówiono efekty charytatywnej działalności Fundacji Doradców Podatkowych. Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych: dr Jacek Zieliński oraz Dariusz M. Malinowski a także Przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Robert Wrzesiński zaprezentowali w formie multimedialnej rys historyczny i ewolucję tego zawodu w procesie zmian ustrojowych.
Konferencję objęło patronatem Ministerstwo Finansów.

II
Podczas konferencji nie zabrakło też elementów refleksyjnych. Do takich można zaliczyć wystąpienie Pani Iwony Wojsław, Prezesa Zarządu Ogólnopolskiej Fundacji Doradców Podatkowych.
Artystycznie konferencję uatrakcyjnił występ „młodej skrzypaczki”, która grając kolędy wprowadziła w nastrój przedświąteczny.
Konferencję zakończył bardzo udany występ Krzysztofa Tyńca z zespołem.

III
Obsługę medialną sprawowała Polska Agencja Prasowa, dziennik Rzeczpospolita, Wolters Kluwer i Przegląd Podatkowy oraz Telewizjapolska24.

Relacje:

Depesza z filmem:


O konferencji napisali:

IV
Doradcy podatkowi dzielili się informacją o konferencji i swoimi refleksjami na portalach społecznościowych. Dostrzeżona została liczna reprezentacja (8 osób) z Ministerstwa Finansów na konferencji jubileuszowej doradców podatkowych. To znak dobrej współpracy Krajowej Izby Doradców Podatkowych z resortem.
Poniżej informacje o przykładowych publikacjach:

TAXPR - 14-12-16 17:41
www.facebook.com 14-12-2016
MF na jubileuszowej konferencji KIDP: "Doradca podatkowy jest elementem współpracy pomiędzy organami podatkowymi, a podatnikiem, gdyż "trudno byłoby tak uprościć rzeczywistość gospodarczą, aby każdy laik mógł w pełni rozumieć i dostosowywać się do podatków".

MGR BEATA PIECZONKA-MAZIARKA DORADCA PODATKOWY - 14-12-16 21:17
www.facebook.com 14-12-2016 mgr Beata Pieczonka-Maziarka Doradca Podatkowy
TaxPR MF na jubileuszowej konferencji KIDP: "Doradca podatkowy jest elementem współpracy pomiędzy organami podatkowymi, a podatnikiem, gdyż "trudno byłoby tak uprościć rzeczywistość gospodarczą, aby każdy laik mógł w pełni rozumieć i dostosowywać się do podatków". Rola doradcy podatkowego jest więc ...

"PIOTROWSKI" KANCELARIA DORADCY PODATKOWEGO - 16-12-16 02:24
www.facebook.com 16-12-2016 "Piotrowski" Kancelaria Doradcy Podatkowego
Kim jest doradca podatkowy? KIDP obchodzi Jubileusz 20-lecia uchwalenia ustawy o doradztwie podatkowym. 14 grudnia br. w warszawskim Teatrze Kamienica odbędzie się wielka gala, połączona z jubileuszową konferencją. Z tej okazji warto przyjrzeć się statusowi zawodu doradcy i zakresowi jego obowiązków...

MICHAŁ CIELIBAŁA - 14-12-16 10:52
www.facebook.com 14-12-2016 Michał Cielibała
Krajowa Izba Doradców podatkowych obchodzi Jubileusz 20 - lecia uchwalenia ustawy o doradztwie podatkowym i 15-lecia powołania struktur samorządowych. Konferencja Jubileuszowa

BIURO RACHUNKOWE MARTALIA - 15-12-16 20:59
www.facebook.com 15-12-2016 BIURO Rachunkowe Martalia
Mieliśmy przyjemność uczestniczyć... Dowiedzieliśmy się, że... od dwóch lat jesteśmy pełnoletni :) Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Świętujemy 20 lecie zawodu doradcy podatkowego

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO, RAFAŁ STYCZYŃSKI - 14-12-16 09:30
www.facebook.com 14-12-2016 Kancelaria doradztwa podatkowego, Rafał Styczyński.
Konferencja Jubileuszowa Krajowa Rada Doradców Podatkowych

www.facebook.com 12-12-2016 Jacek Ian Al
Krajowa Rada Doradców Podatkowych Rejestr Doradców Podatkowych (European Tax Register) Europejski Rejestr Doradców Podatkowych (European Tax Register) to ogólnoeuropejski rejestr doradców podatkowych prowadzony przez Confederation Fiscale Europennee (CFE). Rejestr ten umożliwia wyszukanie wykwalifi...

KANCELARIA PODATKOWA WM WIOLETTA SKONIECZNA - 15-12-16 12:33
www.facebook.com 15-12-2016 Kancelaria Podatkowa WM Wioletta Skonieczna
MF: Organy podatkowe powinny służyć podatnikowi i czuwać nad dochodami budżetu Państwo i organy podatkowe powinny służyć podatnikowi. Przede wszystkim jednak czuwają nad zapewnieniem odpowiednich dochodów do budżetu - powiedział w środę na konferencji Krajowej Izby Doradców Podatkowych dyr. Dep. Pol...

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BIURO RACHUNKOWE IJN S.C. - 15-12-16 12:27
www.facebook.com 15-12-2016 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Biuro Rachunkowe IJN s.c.
Relacja z wydarzenia z dnia 14 grudnia 2016 r. w Teatrze Kamienica w Warszawie z okazji jubileuszu zawodu doradcy podatkowego. Konferencja Jubileuszowa "Dwie dekady z podatnikiem" - Krajowa Izba Doradców Podatkowych Konferencja Jubileuszowa "Dwie dekady z podatnikiem" z okazji XX - lecia uchwalenia...

KPO KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH - 15-12-16 10:33
www.facebook.com 15-12-2016 KPO Krajowej Izby Doradców Podatkowych
MF: Organy podatkowe powinny służyć podatnikowi i czuwać nad dochodami budżetu Państwo i organy podatkowe powinny służyć podatnikowi. Przede wszystkim jednak czuwają nad zapewnieniem odpowiednich dochodów do budżetu - powiedział w środę na konferencji Krajowej Izby Doradców Podatkowych dyr. Dep. Pol...

BIURO RACHUNKOWE IWONA MAZUR - 15-12-16 19:22
www.facebook.com 15-12-2016 Biuro Rachunkowe Iwona Mazur
MF: Organy podatkowe powinny służyć podatnikowi i czuwać nad dochodami budżetu Państwo i organy podatkowe powinny służyć podatnikowi. Przede wszystkim jednak czuwają nad zapewnieniem odpowiednich dochodów do budżetu - powiedział w środę na konferencji Krajowej Izby Doradców Podatkowych dyr. Dep. Pol...

SŁAWOMIR DYMEK - 14-12-16 20:11
www.facebook.com 14-12-2016 Sławomir Dymek
TaxPR Jubileusz KIDP: Doradcy podatkowi przestrzegają MF przed zbyt twardą postawą, przed wychowywaniem sobie wrogów wśród przedsiębiorców, brakiem dialogu i zalewem nieskorelowanych ze sobą informacji podatkowych

BERMAR MULTIMEDIA - 14-12-16 09:10
www.facebook.com 14-12-2016 BerMar multimedia
Dzisiaj jesteśmy w Warszawie na Jubileuszowej Konferencji KIDP i nagrywamy relację. Jednocześnie trwają przygotowania do transmisji na żywo, którą możecie śledzić na profilu Krajowa Rada Doradców Podatkowych. Timeline Photos

TELEWIZJAPOLSKA24.PL - 14-12-16 09:54
www.facebook.com 14-12-2016 telewizjapolska24.pl
Zapraszamy do obejrzenia relacji "na żywo" z wydarzenia KIDP w teatrze Kamienica. Zobacz jubileusz doradców podatkowych! https://www.youtube.com/watch?v=bqhOBIbpiDY Konferencja Jubileuszowa "Dwie dekady z podatnikiem" - Krajowa Izba Doradców Podatkowych Konferencja Jubileuszowa "Dwie dekady z podatn...

EVENTY W TEATRZE KAMIENICA - 14-12-16 10:58
www.facebook.com 14-12-2016 Eventy w Teatrze Kamienica
Krajowa Izba Doradców podatkowych obchodzi w Teatrze Kamienica Jubileusz 20-lecia uchwalenia ustawy o doradztwie podatkowym i 15-lecia powołania struktur samorządowych. Krajowa Rada Doradców Podatkowych

TVEXPO - 14-12-16 09:09
www.twitter.com 14-12-2016 tvexpo
Relacja z jubileuszu KIDP w teatrze KAMIENICA https://t.co/VIkD3f6gSt

Pokłosiem konferencji był udział Pawła Trojanka, Przewodniczącego Mazowieckiego Oddziału KIDP w audycji prowadzonej przez red. Piotra Chęcińskiego w TVP INFO. Pan Przewodniczący mówił m.in. o jubileuszu i zawodzie doradcy podatkowego. Link do nagrania audycji:


Konferencję jubileuszową „Dwie dekady z podatnikiem” z okazji 20-lecia ustawy o doradztwie podatkowym i 15-lecia struktur samorządowych doradców podatkowych można uznać z całą pewnością za udane wydarzenie.Ponieważ w tym roku obchodziliśmy jubileusz uchwalenia ustawy o doradztwie podatkowym, w przyszłym roku też możemy świętować bo minie 20 lat od daty wejścia w życie tej ustawy. Zatem nasz jubileusz warto kontynuować i przypominać o roli doradcy podatkowego, jak i samorządu doradców podatkowych.

Oprac. Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych

DATA PUBLIKACJI: 2016-12-19 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x