List Przewodniczącego KRDP Zbigniewa Macieja Szymika do doradców podatkowych, w związku z badaniem ankietowym

Warszawa, dnia 19 marca 2008 roku

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,


z prawdziwą przyjemnością zachęcam Państwa do wzięcia udziału w anonimowym badaniu ankietowym na temat naruszenia prawa podatników podczas postępowań kontrolnych i podatkowych przez organy podatkowe, którego autorem jest Oficyna Prawa Polskiego, wydawca miesięcznika Prawo i Podatki.

Pragnę Państwa poinformować, że wyniki niniejszego badania będą w całości zaprezentowane podczas Konferencji Dzień Ochrony Praw Podatnika, która odbędzie się w dniu 15 maja br., w Warszawie. Nasz udział w badaniu wzmocni postulaty ruchu ochrony praw podatnika, które prowadzą do uproszczenia systemu prawa podatkowego w Polsce. Ponadto, wkład doradców podatkowych do projektu będzie stanowił wykonanie Stanowiska Krajowej Rady Doradców Podatkowych w sprawie objęcia przez Krajową Radę Doradców Podatkowych patronatu nad Konferencją poświęconą ochronie praw podatnika w polskim prawie podatkowym.

Celem przeprowadzenia ankiety jest uzyskanie odpowiedzi na pytania, czy i w jaki sposób mamy do czynienia w Polsce - w praktyce doradców podatkowych - z problemem naruszenia prawa podatników, w szczególności podczas postępowań kontrolnych i podatkowych, prowadzonych przez organy podatkowe. Ponadto, na podstawie wyników badań oraz wystąpień poszczególnych prelegentów zostaną podczas Konferencji sprecyzowane obszary działania organów, wymagające naprawy oraz postulaty zmian systemu ochrony praw podatników w Polsce.

Serdecznie Państwa zachęcam do wypełnienia ankiety dostępnej w formie elektronicznej na stronie internetowej

http://webankieta.pl/ankieta/w1hppi2haago/p

i jej wysyłki, zgodnie z instrukcją zawartą na niniejszej witrynie.

Wiem, że jako osoby wykonujące zawód zaufania publicznego mamy bogatą wiedzę na temat najczęściej łamanych praw podatnika przez organy podatkowe. Dlatego jestem głęboko przekonany, że Nasz wkład do badania, przyczyni się do dalszego propagowania wiedzy w tym zakresie i zapobieżenia takim przypadkom w przyszłości. Będzie to także doskonała okazja do kreowania pozytywnego wizerunku zawodu zaufania publicznego doradcy podatkowego, dbającego o bezpieczeństwo swoich klientów.

Zbigniew Maciej SZYMIK
Przewodniczący
Krajowej Rady Doradców Podatkowych
DATA PUBLIKACJI: 2008-03-31 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x