x x
x x

Prof. Adam Mariański na łamach Rzeczpospolitej o braku niezależności RPP

x

Trudno mówić o niezależności takiego rzecznika, skoro może to być urzędnik skarbowy, który dostanie posadę de facto od swojego szefa – stwierdził prof. Adam Mariański na łamach Rzeczpospolitej.

Wskazał przy tym, że w projekcie ustawy o RPP wśród kompetencji wymaganych od kandydatów wymieniono doświadczenie w administracji, ale nie przewidziano przerwy między pracą w urzędzie a objęciem stanowiska rzecznika. W ten sposób rzecznikiem może zostać któryś z dzisiejszych dyrektorów Izb Administracji Skarbowej , a to wcale nie wróżyłoby dobrze podatnikom – podkreślił Przewodniczący KRDP.

„Na dublowaniu urzędów podatnicy nie skorzystają” - pod takim tytułem ukazał się artykuł w Rzeczpospolitej, autorstwa red. Pawła Rochowicza, do którego komentarza udzielił prof. Adam Mariański, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Podkreślono w nim ponadto, że samorząd doradców podatkowych sugeruje by obronę praw podatników powierzyć rzecznikowi praw obywatelskich. W ten sposób można by rozszerzyć jego kompetencje, i tak spore. RPO może bowiem sam występować do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów, w tym podatkowych, z ustawą zasadniczą. RPP będzie mógł najwyżej prosić RPO o podjęcie takich działań.

Więcej:
http://archiwum.rp.pl/artykul/1388435-Na-dublowaniu-urzedow-podatnicy-nie-skorzystaja.html

Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

DATA PUBLIKACJI: 2018-10-23 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x