x x
x x

Dublowanie urzędów rzeczników byłoby niecelowe - komentarz prof. Adama Mariańskiego w Rzeczpospolitej

x

„Ordynacja podatkowa: czy powstanie urząd rzecznika praw podatnika?” – pod takim tytułem ukazał się artykuł w Rzeczpospolitej, do którego komentarza udzielił prof. dr hab. Adam Mariański, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Nowa ordynacja podatkowa dawałaby konkretne uprawnienia rzecznikowi praw podatnika. Na razie tę funkcję pełni RPO.

„W realiach coraz bardziej złożonego prawa o daninach publicznych instytucjonalne wsparcie podatników jest potrzebne. Naruszenie praw podatnika bywa czasem wręcz naruszeniem praw człowieka” – stwierdził prof. Adam Mariański.

 „Tworzenie zupełnie nowej instytucji wydaje się jednak kosztowne i mogłoby oznaczać powielanie zadań. Funkcję rzecznika podatników mógłby zatem pełnić specjalnie powołany zastępca rzecznika praw obywatelskich wraz z przydzielonym mu zespołem ekspertów i budżetem” – skomentował Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

„Gdyby jednak nowy urząd miał powstać, to kluczowa byłaby sprawa powoływania osoby na ten urząd. Jeśli rzecznik byłby desygnowany przez premiera albo ministra finansów, to można mieć wątpliwości, czy wykazywałby się niezależnością i miał odwagę kwestionować rządową politykę podatkową” – dodał prof. Adam Mariański.

„Ministerstwo Finansów chce powołać rzecznika praw podatnika. Nowy urząd ma być utworzony specjalną ustawą. Na razie MF nie przedstawiło szczegółowej koncepcji działania podatkowego ombudsmana. Pewne kompetencje dla rzecznika przewidziano jednak w najnowszej wersji projektu ordynacji podatkowej – od kilku dni już upublicznionej” – napisał autor artykułu w Rzeczpospolitej.

„Ordynacja zakłada nową filozofię relacji między podatnikiem a urzędem skarbowym. Pojawią się nowe sposoby rozwiązywania sporów, w tym mediacje. Mogliby je prowadzić mediatorzy wpisani na listę Krajowej Administracji Skarbowej. Mediatorem mógłby być także rzecznik praw podatnika – z urzędu. Finałem mediacji byłaby umowa podatnika z urzędem skarbowym, ustalająca kompromis np. co do faktów czy wartości transakcji” – czytamy w artykule w Rzeczpospolitej.

„Innym uprawnieniem rzecznika byłoby występowanie do ministra finansów o wydanie ogólnej interpretacji prawa podatkowego. W odróżnieniu od innych wnioskodawców, musiałby przedstawiać własne stanowisko w sprawie. Gdyby w ciągu sześciu miesięcy wniosek rzecznika pozostał bez odpowiedzi, to jego stanowisko wyrażone we wniosku stałoby się obowiązujące jak interpretacja” – napisano w Rzeczpospolitej.

O kompetencjach rzecznika poinformował też Filip Świtała, dyrektor departamentu systemu podatkowego w MF.
„Będzie brał udział w postępowaniach, z możliwością wglądu do akt czy przedstawienia wniosków do władz skarbowych w trakcie postępowania, ale również będzie pomagał. Będzie mógł wnosić odwołania i skargi do sądu, a także prosić o interpretację podatkową – zapowiada Świtała cytowany w depeszy PAP.

Dzisiaj liczne działania w sprawach podatników podejmuje rzecznik praw obywatelskich.

Więcej:
http://www.rp.pl/W-sadzie-i-urzedzie/307259984-Ordynacja-podatkowa-czy-powstanie-urzad-rzecznika-praw-podatnika.html

W wydaniu papierowym tytuł artykułu brzmi: „Dublowanie urzędów rzeczników byłoby niecelowe”. Skan w plikach do pobrania.

Oprac. Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

DATA PUBLIKACJI: 2018-07-25 + pozostałe aktualności
Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x