x x
x x

Wiceprzewodniczący KRDP udzielił komentarza Rzeczpospolitej

„Fiskus sprawdzi rozliczenia między podatnikami a doradcami podatkowymi” pod takim tytułem ukazał się 10 maja br. tekst w Rzeczpospolitej, autorstwa Pawła Rochowicza. Komentarza udzielił Dariusz M. Malinowski, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

- To zrozumiałe, że władze skarbowe chcąc ścigać uszczuplenia budżetu, biorą na celownik różne schematy obejścia prawa. Jednak mam nadzieję, że w swoich działaniach będą respektowały tajemnicę zawodową doradców podatkowych i innych zawodów zaufania publicznego. Oczywiście dla kontrolerów powinny być dostępne dokumenty źródłowe i księgi podatkowe. Jeśli nasi klienci uznają, że chcą je ujawnić organom podatkowym – to ich decyzja. My powinniśmy zachować w tajemnicy dane dotyczące stanów faktycznych u klienta i tylko prawomocne orzeczenie sądu może nas z niej zwolnić, chyba że klient jednoznacznie, najlepiej pisemnie, zobowiąże doradcę do ich przedłożenia organowi. Jeśli zatem ktoś z koleżanek i kolegów usłyszy żądanie ujawnienia takiej tajemnicy przez inny organ niż sąd – powinien odmówić powołując się na ustawę o doradztwie podatkowym i zasady etyki zawodowej” – podkreślił Dariusz M. Malinowski.

W tekście autor  poinformował, że fiskus będzie zaglądał w szczegóły rozliczeń między podatnikami a doradcami podatkowymi, radcami prawnymi i adwokatami. Dla nich to ingerencja w tajemnicę zawodową.

Taka zapowiedź padła w opublikowanym w poniedziałek dokumencie Ministerstwa Finansów, dotyczącego zwalczania obejścia prawa podatkowego. Opisano tam jeden ze sposobów optymalizacji podatkowej z użyciem zagranicznych spółek i funduszy inwestycyjnych. Jednak MF zapowiedziało, że ścigani będą nie tylko podatnicy uciekający od podatków, ale też ci, którzy takie schematy zaprojektowali.

„Organy kontrolne powinny zwrócić szczególną uwagę na rolę usług doradztwa prawnego lub podatkowego przy planowaniu lub realizacji tej optymalizacji" – czytamy w ministerialnym dokumencie. Zapowiedziano w nim też, ze w razie potrzeby zostaną skontrolowane dokumenty świadczące o współpracy z doradcą, w tym załączone do faktur zestawienia wykonanych usług, a nawet dane z systemu rejestracji czasu pracy doradców. Te ostatnie są często stosowane w dużych kancelariach dla określenia, jaką konkretnie pracę wykonywał konkretny prawnik czy doradca podatkowy dla określonego klienta. MF ostrzega, że tacy konsultanci mogą ponieść kary jako współsprawcy przestępstw skarbowych.

MF zaznacza, że takie działania mają służyć wykrywaniu tylko konkretnej opisanej w dokumencie optymalizacji. Jednak takie stwierdzenie zaniepokoiło doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych. Obawiają się oni, że takie praktyki będą stosowane także w innych przypadkach.

Więcej:
http://www.rp.pl/Firma/305099905-Fiskus-sprawdzi-rozliczenia-miedzy-podatnikami-a-doradcami-podatkowymi-adwokatami-i-radcami.html#ap-1

oprac. Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych

DATA PUBLIKACJI: 2017-05-11 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x