x x
x x

Dr Mariusz Cieśla udzielił komentarza Polskiej Agencji Prasowej o projekcie zmian w ustawie o VAT

„Projekt ministra finansów dotyczący VAT zmierza jednoznacznie ku ograniczeniu prawa do zwrotu bezpośredniego podatku VAT oraz zaostrzenia walki z wyłudzeniami podatku. Jednak część zmian idzie za daleko” – stwierdził dr Mariusz Cieśla, Skarbnik Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

"O ile doprecyzowanie samych procedur weryfikacyjnych oraz ich zakresu nie budzi większych wątpliwości, poza może umieszczeniem ich w ustawie o podatku od towarów i usług, a nie w Ordynacji podatkowej, to zawężenie możliwości rozliczeń kwartalnych oraz zaostrzenie warunków przyśpieszonych zwrotów może już być odebrane, jako zmiany nie do końca zgodne z ideą całego systemu podatku od towarów i usług" - ocenił. Jego zdaniem narusza to w pewnym stopniu neutralność podatku VAT dla podatnika oraz będzie miało wpływ na ocenę Polski jako kraju utrudniającego prowadzenie działalności gospodarczej.

Jak wskazał, pierwsza i najbardziej rzucająca się w oczy zmiana to ułatwienia dla organów podatkowych i skarbowych dotyczące weryfikacji zasadności żądanego zwrotu. Przypomniał, że do już istniejącej możliwości przedłużenia terminu zwrotu do czasu zakończenia weryfikacji jego zasadności dodano istotne uściślenie, gdyż dotychczas organy podatkowe musiały wydawać postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu każdorazowo dla innego etapu - w zależności od tego, czy były to czynności sprawdzające, postępowanie kontrolne, czy postępowanie podatkowe.

"Po zmianie wystarczające będzie tylko jedno postanowienie zachowujące swoją moc dla wszelkich wyżej wymienionych faz weryfikacji. Niewątpliwie usprawni to weryfikację, bo organy nie będą musiały formalnie przedłużać terminu zwrotu, co w przeszłości, przy pominięciu tego typu postanowienia, było wykorzystywane procesowo przez podmioty żądające zwrotu" - zauważył dr Mariusz Cieśla.

Według eksperta dodatkowym ułatwieniem dla organów podatkowych jest dopisanie wprost w ustawie, że weryfikacja zasadności zwrotu różnicy podatku może obejmować sprawdzenie rozliczenia podatnika, rozliczeń innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami lub usługami, będących przedmiotem rozliczenia podatnika oraz sprawdzenie zgodności tych rozliczeń z faktycznym przebiegiem transakcji. Przypomniał on, że w dotychczasowym stanie prawnym, zwłaszcza przy czynnościach sprawdzających, kwestionowano prawo organów do sprawdzania rozliczeń innych podmiotów w transakcjach, które nie dotyczyły bezpośrednio rozliczeń z podatnikiem.

Więcej:

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Ekspert-Projekt-dot-VAT-zaostrza-walke-z-wyludzeniami-ale-idzie-za-daleko-3602320.html

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/985669,projekt-dot-vat-zaostrza-walke-z-wyludzeniami-ale-idzie-za-daleko.html

http://www.ubezpieczenia.pudelek.slask.pl/2016/10/19/ekspert-projekt-dot-vat-zaostrza-walke-z-wyludzeniami-ale-idzie-za-daleko/

http://finanse.wnp.pl/ekspert-projekt-dot-vat-zaostrza-walke-z-wyludzeniami-ale-idzie-za-daleko,283624_1_0_0.html

http://finanse.wp.pl/kat,1034079,title,Ekspert-projekt-dot-VAT-zaostrza-walke-z-wyludzeniami-ale-idzie-za-daleko,wid,18548684,wiadomosc.html?ticaid=117ee9

http://forsal.pl/artykuly/985687,ekspert-projekt-dot-vat-zaostrza-walke-z-wyludzeniami-ale-idzie-za-daleko.html

http://www.biznes.polskaprasa.pl/2168348-Ekspert-projekt-dot-VAT-zaostrza-walke-z-wyludzeniami-ale-idzie-za-daleko.html

http://gazetabiznesowa.pl/news/7/2971024/Ekspert_Projekt_dot_VAT_zaostrza_walk%C4%99_z_wy%C5%82udzeniami_ale_idzie_za_daleko.html

Oprac. Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych

DATA PUBLIKACJI: 2016-10-19 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x