Podyplomowe studia podatkowe w SGH pod patronatem KRDP

x


Krajowa Rada Doradców Podatkowych objęła swoim patronatem podyplomowe studia podatkowe prowadzone w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzięki współpracy SGH i KIDP, słuchacze będą mogli zdobywać wiedzę m.in. od doświadczonych praktyków – doradców podatkowych.

- Celem studiów jest uzupełnienie i pogłębienie przez słuchaczy wiedzy z zakresu teorii prawa podatkowego oraz praktycznych problemów jego stosowania z uwzględnieniem stale dokonujących się zmian w tej dziedzinie. Studia mają także pomóc usystematyzować wiedzę tych osób, które zamierzają przystąpić do państwowego egzaminu na doradcę podatkowego – wyjaśnia dr Michał Matusewicz, prodziekan Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie, kierownik studiów

W roku akademickim 2020/21 zostanie uruchomiona 32. edycja studiów. Do tej pory ukończyło je już ponad 1600 absolwentów. Zajęcia będą prowadzone 1-2 razy w miesiącu, w sobotę i niedzielę (12 zjazdów). Przewidywana liczba miejsc dla słuchaczy wynosi 55. Program studiów obejmuje 205 godzin dydaktycznych. Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowych SGH oraz doradców podatkowych, członków Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Szczegółowe informacje i zapisy – na stronie Szkoły Głównej Handlowej
https://ssl-oferta.sgh.waw.pl/pl/studiapodyplomowe/podatki/Strony/Wymagania.aspx 

DATA PUBLIKACJI: 2020-10-14 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x