Cyfrowy Kwartalnik Doradca Podatkowy - wydanie 2/2020 - do bezpłatnego pobrania

x

 

Ukazał się kolejny numer kwartalnika wydawanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych. Cyfrowe wydanie pisma można bezpłatnie pobrać z linka poniżej. 

 

W kwartalniku nr 2/2020 opublikowane zostały następujące artykuły:

 

TEMAT NUMERU

Str 2 - Owoce białej listy - Agnieszka Czernik

 

PRAWO PODATKOWE

Str 10 - Zasady zaokrąglania w podatkach od nieruchomości, rolnym i leśnym - dr Karolina Tetłak

Str 16 - Uzupełnienie z urzędu rozstrzygnięcia decyzji podatkowej - dr Janusz Pater

Str 22 - Zagadnienia Szczególne - Prawo własności (art. 17 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej) - dr Dagmara Dominik-Ogińska

Str 32 - Niewiążąca informacja, czyli zasada informowania podatnika w świetle wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 czerwca 2020 r. sygn. akt II FSK 3181/19 - Magdalena Guściora

Str 36 - VAT w Trybunale - dr Paweł Mikuła

Str 40 - Glosa do wyroku wrocławskiego WSA z dnia 22.07.2019 r.,I SA/Wr 365/19, który dotyczył innowacyjnego podejścia do przerwania biegu terminu przedawnienia - dr Krzysztof Biernacki

Str 48 - Wykładnia nomenklatury scalonej na gruncie nowej matrycy VAT - Justyna Zając-Wysocka

Str 54 - Gospodarstwo rybackie lub gospodarstwo rolne jako czynny podatnik VAT - Marek Rudy

 


DATA PUBLIKACJI: 2020-08-25 + pozostałe aktualności
Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x