x x
x x

Prof. Adam Mariański: W prawie podatkowym nie jest stosowana zasada legalizmu

x

„Czynności sprawdzające zamiast kontroli - organy podatkowe nadużywają prawa” to temat dnia portalu prawo.pl, autorstwa red. Krzysztofa Koślickiego, z komentarzem prof. Adama Mariańskiego, Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych. „Organy podatkowe prowadzą coraz więcej czynności sprawdzających. Czynią to jednak niezgodnie z prawem” – stwierdził prof. Adam Mariański.

„Czynności sprawdzające można stosować tylko w pewnych, określonych w ordynacji podatkowej, sytuacjach. Nie w każdej. Mogą być stosowane do sprawdzania czynności formalnych, takich jak  np. złożenie deklaracji. Nie służą natomiast do ustalania stanu faktycznego.  Organy podatkowe działają więc niezgodnie z prawem. Nowa ordynacja podatkowa też nie rozwiązuje tego problemu – uważa prof. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Jego zdaniem, w prawie podatkowym nie jest stosowana zasada legalizmu. Prof. Mariański podkreśla, że niestety władzom nie zależy na zmianie w tym zakresie. Dzięki temu dalej będzie można kontrolować podatników, jak teraz” – czytamy na portalu prawo.pl.

 
„Ministerstwo Finansów chwali się, że dzięki m.in. jednolitym plikom kontrolnym, przeprowadza mniej kontroli podatkowych. Eksperci zwracają jednak uwagę, że skarbówka zbyt często weryfikuje podatników w trybie czynności sprawdzających. Problem w tym, że może być on wykorzystywany tylko w ściśle określonych przypadkach. Stosowanie go w każdej sprawie jest niezgodne z prawem.” – czytamy na portalu prawo.pl.

Autor przypomina, co na temat czynności sprawdzających mówią przepisy i co wolno organom skarbowym w ramach czynności sprawdzających. Organy mogą:
•    zażądać złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji lub sprawozdania finansowego lub wezwać do ich złożenia, jeżeli nie zostały złożone mimo takiego obowiązku,
•    w razie wątpliwości co do poprawności złożonej deklaracji - wezwać do udzielenia, w wyznaczonym terminie, niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji, wskazując przyczyny podania w wątpliwość rzetelności danych w niej zawartych,
•    jeżeli ze złożonej deklaracji wynika, że podatnik skorzystał z przysługujących mu ulg podatkowych, organ podatkowy może zwrócić się do niego o okazanie dokumentów lub o złożenie fotokopii dokumentów, których posiadania przez podatnika, w określonym czasie, wymaga przepis prawa.

Organ podatkowy, w związku z postępowaniem podatkowym lub kontrolą podatkową, może również zażądać od kontrahentów podatnika wykonujących działalność gospodarczą:
•    przedstawienia dokumentów, w zakresie objętym postępowaniem lub kontrolą u podatnika, w celu sprawdzenia ich prawidłowości i rzetelności,
•    przekazania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, wyciągu z ksiąg podatkowych i dowodów księgowych, jeżeli kontrahent podatnika prowadzi księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.

Więcej:
https://www.prawo.pl/podatki/czynnosci-sprawdzajace-wykorzystywanie-przez-organy-podatkowe,371795.html

Więcej na ten temat w wywiadzie z prof. Adamem Mariańskim, który zostanie opublikowany na portalu prawo.pl w poniedziałek, 18 lutego 2019 r.
Zapraszamy do lektury!

Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

DATA PUBLIKACJI: 2019-02-15 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x