x x
x x

Media informują o stanowisku KRDP w sprawie projektu ustawy - Ordynacja podatkowa

x

„Nowa Ordynacja podatkowa nie ochroni podatników” i „Stanowisko doradców podatkowych w sprawie projektu ustawy – Ordynacja podatkowa z dnia 21 grudnia 2018 r.” to tytuły publikacji, które ukazały się na portalu prawo.pl i infor.pl. Poinformowano w nich o stanowisku Krajowej Rady Doradców Podatkowych w sprawie projektu ustawy – Ordynacja podatkowa.

„Projekt nowej Ordynacji podatkowej, pomimo zgłaszanych przez Krajową Radę Doradców Podatkowych uwag w toku konsultacji społecznych, wciąż nie przewiduje dostatecznego wzmocnienia instrumentów ochrony podatnika, a zaproponowane w odniesieniu do projektu z 4 lipca zmiany mają w większości charakter techniczny. Propozycje KRDP miały na celu zwiększenie ochrony praw podatników oraz poczucia ich bezpieczeństwa i zaufania w kontaktach z organami podatkowymi” – stwierdza Krajowa Rada Doradców Podatkowych w specjalnie przyjętym stanowisku w tej sprawie” – informuje portal infor.pl w artykule Rzecznika prasowego KRDP.

„Krajowa Rada Doradców Podatkowych przyjęła 25 stycznia br. stanowisko w sprawie projektu ustawy – Ordynacja podatkowa z dnia 21 grudnia 2018 r., przedłożonego na oficjalnej stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. KRDP ocenia przedłożony projekt krytycznie. Przypomnijmy, że projekt ten zawiera zmodyfikowaną na skutek przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz opinii przekazanych przez organy i instytucje publiczne – wersję projektu tej ustawy z dnia 4 lipca 2018 r.” – czytamy na portalu infor.pl.

„W trakcie prowadzonych konsultacji społecznych Krajowa Rada Doradców Podatkowych aktywnie uczestniczyła w opiniowaniu projektu ustawy przedstawiając listę ponad 100 poprawek, które w jej przekonaniu należało rozważyć przygotowując finalną wersję projektu. W większości były to wnioski legislacyjne mające na celu zwiększenie ochrony praw podatników oraz poczucia ich bezpieczeństwa i zaufania w kontaktach z organami podatkowymi” – informuje Rzecznik KRDP w artykule opublikowanym na portalu infor.pl.

https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/ordynacja-podatkowa/2879385,Stanowisko-doradcow-podatkowych-w-sprawie-projektu-ustawy-Ordynacja-podatkowa-z-dnia-21-grudnia-2018-r.html

Z kolei na portalu prawo.pl opublikowany został artykuł autorstwa Krzysztofa Koślickiego „Nowa Ordynacja podatkowa nie ochroni podatników”.
„Krajowa Rada Doradców Podatkowych krytycznie odnosi się do projektu nowej ordynacji podatkowej. Zmiany nie wzmacniają dostatecznie pozycji podatników. Najnowsza wersja dokumentu nie uwzględnia postulatów doradców – wynika z przyjętego w piątek stanowiska KRDP” – poinformował red. Krzysztof Koślicki.

„Samorząd doradców podatkowych przedstawił ponad 100 propozycji poprawek projektu ordynacji. W większości były to wnioski legislacyjne mające na celu zwiększenie ochrony praw podatników oraz poczucia ich bezpieczeństwa i zaufania w kontaktach z organami podatkowymi. Tylko niektóre z nich zostały uwzględnione w nowej wersji projektu. Zdaniem doradców podatkowych, w odniesieniu do niektórych proponowanych rozwiązań jeszcze bardziej ograniczono prawa podatników. Usunięto na przykład możliwość wypowiedzenia się co do opinii biegłego. Utrzymano też nieprecyzyjną formę komunikacji oraz wprowadzono limit czasu - trzy dni na odpowiedź strony. Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwróciła też uwagę, że najnowsza wersja projektu powiela także regulacje, które od 1 stycznia 2019 r. już obowiązują” – poinformował red. Koślicki.

https://www.prawo.pl/podatki/nowa-ordynacja-podatkowa-projekt-opinia-krdp-styczen-2019,363823.html

29.01.2019 r.
Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

DATA PUBLIKACJI: 2019-01-28 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x