Zawody prawnicze przeciwne ograniczaniu prawa do tajemnicy

Zawody prawnicze przeciwne ograniczaniu prawa do tajemnicy 

Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec inicjatyw legislacyjnych zmierzających do obniżenia standardów ochrony tajemnicy zawodowej – stwierdziło w przyjętym stanowisku Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych, do którego należy samorząd doradców podatkowych. 
 
Stanowisko jest reakcją na zapowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości o podjęciu prac nad zmianami w Kodeksie postępowania karnego. Miałyby one zmierzać do tego, że 
prokurator będzie mógł zmusić adwokata lub radcę prawnego do ujawnienia poufnych informacji o jego kliencie bez pytania sądu o zgodę. To samo ma dotyczyć doradców podatkowych, dziennikarzy i przedstawicieli innych profesji ustawowo zobowiązanych do zachowania tajemnicy zawodowej. Takie m.in. zmiany przewiduje przygotowywany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt zmian w Kodeksie postępowania karnego. 
W przyjętej w piątek 28 września br. uchwale Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych w związku z pracami legislacyjnymi prowadzonymi przez Ministra Sprawiedliwości, które dotyczą zmian w zakresie zasad zwalniania z tajemnicy zawodowej w postępowaniu karnym, stwierdziło, że tajemnica zawodowa ma charakter gwarancyjny, a jej beneficjentami są obywatele.  „Ochrona wynikająca z przestrzegania tajemnicy zawodowej gwarantuje między innymi prawo do rzetelnego procesu oraz prawo do prywatności, które chronione są nie tylko na gruncie Konstytucji RP, ale także na podstawie norm prawa  międzynarodowego” - czytamy w oświadczeniu.
Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych stwierdza, że praktyki organów państwa, których skutkiem jest zagrożenie lub naruszenie tajemnicy zawodowej, w tym poprzez inicjowanie zmian ustawodawczych zmierzających do przekazania decyzji o uchyleniu tajemnicy zawodowej prokuratorowi, w miejsce niezawisłych sądów, godzą w zaufanie obywateli do państwa, prowadzą do utraty poczucia bezpieczeństwa, podważając wiarygodność oraz legitymację wymiaru sprawiedliwości. „Takie postępowanie godzi w podstawowe zasady państwa prawa, prowadząc jednocześnie do erozji tych zasad” - czytamy w oświadczeniu.

Tajemnica zawodowa jest fundamentem zawodów zaufania publicznego i gwarantem prawidłowych relacji między pełnomocnikiem, klientem a państwem.
Krajowa Izba Doradców Podatkowych, będąc członkiem Porozumienia w pełni identyfikuje się z przyjętym stanowiskiem, wyrażającym dezaprobatę wobec inicjatyw legislacyjnych zmierzających do obniżenia standardów ochrony tajemnicy zawodowej.


https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/tajemnica-zawodowa-prawnikow-protest-samorzadow,305953.html


Oprac. Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

DATA PUBLIKACJI: 2018-10-01 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x