x x
x x

Doradca podatkowy z togą i po dwuletniej aplikacji

x

„Samorząd chce, by dostęp do zawodu mieli tylko absolwenci prawa i ekonomii.

Doradcy podatkowi szykują reformę swojej profesji. Samorząd zawodowy przygotował projekt nowelizacji ustawy o doradztwie, który zwiększa ich uprawnienia. W zamian wprowadza dodatkowe wymagania dla kandydatów” – napisała red. Monika Pogroszewska w artykule „Doradca podatkowy z togą i po dwuletniej aplikacji” opublikowanym na łamach Rzeczpospolitej.

Do artykułu komentarza udzielił prof. dr hab. Adam Mariański, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

„Doradcy mają występować przed sądami powszechnymi w sprawach karnych, skarbowych oraz w sporach z ZUS. Mają np. bronić podatników oskarżonych o wyłudzenia VAT, zagrożonych karą pozbawienia wolności. Będą jednak pełnomocnikami posiłkowymi, obok radcy prawnego lub adwokata.

Obecnie reprezentują klientów tylko przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych i celnych” – informuje autorka.

Zwiększenie prestiżu zawodu

„Celem tej zmiany jest lepsza ochrona podatników oskarżonych o przestępstwa skarbowe. Adwokat lub radca prawny gwarantuje prawidłowość postępowania proceduralnego, jednak często nie ma wystarczającej wiedzy o prawie podatkowym” – napisano w artykule.

„– To dobra propozycja – mówi Przemysław Ruchlicki, ekspert Krajowej Izby Gospodarczej. – Obecnie doradca obsługujący podatnika musi się wycofać na rzecz adwokata lub radcy prawnego. Tymczasem najczęściej ci nie specjalizują się w podatkach – dodaje.”

„Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, przypomina, że taki postulat pojawia się od lat.

– Dobrze, by został w końcu spełniony – mówi.”

„Doradcy chcą też innej postulowanej od lat zmiany, która zwiększy prestiż ich zawodu: mają występować przed sądami w togach.

Jednak by zyskali nowe uprawnienia, konieczne są zmiany w ich kształceniu. Warunkiem wpisu na listę doradców ma być dwuletnia aplikacja i zdanie egzaminu końcowego. Obejmie on m.in. przepisy postępowania cywilnego i karnego” – napisano w artykule.
(…)

„Audyt da firmom gwarancje

W projekcie pojawia się też nowa propozycja: kontrola doradcza podobna do audytu, która ma dać firmom pewność, że prawidłowo rozliczyły się z fiskusem. Ma dotyczyć prawidłowości stosowania przepisów VAT, PIT, CIT, akcyzy oraz składek ZUS. Decyzję o tym, czy poddać się takiej kontroli, podejmie sam podatnik. Co zyska w zamian? Po zakończeniu otrzyma (w ciągu pół roku) sprawozdanie z opinią, która będzie swego rodzaju certyfikatem. Zabezpieczy przed sporem z organami podatkowymi, które mają respektować jej wynik” – informuje autorka.

„Taką gwarancję zyskają ci, u których kontrola doradcza nie wykaże błędów albo w ciągu trzech miesięcy skorygują rozliczenia stosownie do rekomendacji. Szczegółowe zasady ma określić w rozporządzeniu minister finansów.

Firmy mają też odliczyć koszty kontroli doradczej, i to w podwójnej wysokości. Przewidziana jest też ulga wynosząca 0,1 proc. kwoty podatku dochodowego. Nie może jednak przekroczyć progu – w zależności od wielkości firmy – 20, 50 lub 200 tys. zł” – informuje Monika Pogroszewska.
(…)

„Na razie nie wiadomo, kiedy zmiany miałyby wejść w życie. Samorząd zawodowy przekazał projekt Ministerstwu Finansów.

– Analizujemy projekt. Potem możliwe będzie odniesienie się do zgłoszonych propozycji – odpowiada resort” – napisano w artykule w Rzeczpospolitej.

Opinia

prof. Adam Mariański - przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Chcemy zrównać uprawnienia doradców podatkowych z innymi zawodami prawniczymi: radcami prawnymi i adwokatami. Wyrazem tego będzie m.in. reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi w niektórych sprawach. Przygotowany przez nas projekt jest odpowiedzią na pismo Ministerstwa Finansów, które samo dostrzegło konieczność zmian w ustawie o doradztwie i zwróciło się do Krajowej Rady Doradców Podatkowych o stanowisko w tej kwestii. Ustawa o doradztwie została uchwalona blisko 22 lata temu i od tego czasu warunki wykonywania zawodu znacznie się zmieniły. Chcemy wprowadzić dwuletnią aplikację dla doradców podatkowych, by zdobyli kwalifikacje odpowiadające nowym wymogom. Co ważne, nowe przepisy w żaden sposób nie ograniczą dostępu do zawodu.

Więcej:
http://www.rp.pl/Doradcy-podatkowi/306139939-Doradca-podatkowy-z-toga-i-po-dwuletniej-aplikacji.html

Oprac. Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

DATA PUBLIKACJI: 2018-06-14 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x