x x
x x

Prof. Mariański: Doradcy nie będą donosić na swoich klientów

O tajemnicy zawodowej, audycie podatkowym, Karcie Praw Podatnika a także o innych ciekawych zagadnieniach i inicjatywach mówi prof. dr hab. Adam Mariański, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych w wywiadzie przeprowadzonym przez red. Krzysztofa Koślickiego. Został on opublikowany na portalu Wolters Kluwer podatki.abc.com.pl

Wymogi dyrektywy w zakresie konieczności raportowania do organów podatkowych informacji o zawieranych transakcjach dotyczą – po pierwsze – tylko transakcji transgranicznych, po drugie – transakcji, które mogą prowadzić do agresywnej optymalizacji. W dyrektywie nie chodzi też wprost o doradców podatkowych – tłumaczy prof. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
Własne

Spotykamy się po trzech miesiącach od powołania nowego składu Krajowej Rady Doradców Podatkowych (KRDP). Jak by pan ocenił ten okres?
Udało się nam rozpocząć realizację wielu ciekawych i ważnych inicjatyw. Mniej więcej w połowie roku będą one bardzo widoczne. Jeszcze przed wakacjami skończymy prace nad projektem zmian w ustawie o doradztwie podatkowym. Nowa ustawa będzie kolejnym krokiem do wzmocnienia i podkreślenia roli doradców podatkowych, ale także do rozszerzenia i wzmocnienia ich kompetencji. Na tym bardzo nam zależy. Pracujemy także nad szerszym angażowaniem doradców w sprawach karnych skarbowych i nad tym, by mogli przeprowadzać audyty podatkowe.

Na czym te audyty miałyby polegać?

Na weryfikacji rozliczeń podatkowych. Dzięki temu, podatnik miałby pewność, że jego rozliczenia są prawidłowe. Z takiej gwarancji korzystałyby również organy podatkowe. Wiedząc o tym, że rozliczenia podatkowe danej osoby czy firmy były przedmiotem profesjonalnego audytu, nie musiałyby go już kontrolować aż tak bardzo skrupulatnie. Warto w tym miejscu podkreślić, że rolą doradcy nie jest zmniejszanie ani zwiększanie podatku. Jego zadaniem jest to, żeby podatnik zapłacił prawidłową kwotę podatku.

Swego czasu głośno było o pomyśle, by takim podatnikom dawać jakieś specjalne przywileje w postaci chociażby niższych odsetek od zaległości. Czy ten pomysł brany jest jeszcze pod uwagę?
Tak, pracujemy nad tym. Zmiany w tym zakresie dotkną nie tyle przepisów ustawy o doradztwie podatkowych, ale przede wszystkim ordynacji podatkowej i regulacji prawa materialnego. Wiąże się to z naszą propozycją wykonywania audytów podatkowych. Wydaje się, że doradcy podatkowi są grupą zawodową najlepiej przygotowaną do tego zadania. Na jesień dodatkowo planujemy ogłoszenie Karty Praw Podatnika. Jesteśmy jednym z niewielu państw OECD, w których takiego dokumentu nie ma.

Jaką rolę ma pełnić ta karta?
Jej rolą będzie przede wszystkim przypomnienie wszystkim uczestnikom procesu, jakie są i obowiązki stron. O tym niestety wiele podmiotów zapomina. O prawach podatnika nie pamiętają organy podatkowe, ale także sądy administracyjne. Musimy przypomnieć o pewnej zasadzie. Podatnik jest kontrolowany przez organy podatkowe. One natomiast podlegają kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne. Będziemy apelować do sądów, by o tym pamiętały i wreszcie zaczęły stosować chociażby zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatników.

A co z tajemnicą zawodową doradców? Będziecie donosić na klientów?

Sprawa jest bardzo prosta. Wymogi dyrektywy dotyczącej konieczności raportowania do organów podatkowych informacji o zawieranych transakcjach dotyczy – po pierwsze – tylko transakcji transgranicznych, po drugie – transakcji, które mogą prowadzić do agresywnej optymalizacji. W dyrektywie nie chodzi też wprost o doradców podatkowych, ale o wszystkie podmioty pośredniczące lub doradzające, a nie tylko o zawody zaufania publicznego. Tajemnica doradców nie zostanie w żaden sposób uchylona ani ograniczona. Dyrektywa wprost określa, iż nie uchyla ona prawnie chronionej tajemnicy.

Zapraszamy do zapoznania się z całym wywiadem:
http://www.podatki.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/prof-marianski-doradcy-nie-beda-donosic-na-swoich-klientow

Oprac. Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

DATA PUBLIKACJI: 2018-04-09 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x