x x
x x

KRDP kontynuuje kampanię informacyjną o tajemnicy zawodowej

Krajowa Rada Doradców Podatkowych w specjalnym oświadczeniu odniosła się do dyrektywy zakładającej obowiązek pośredników podatkowych raportowania o  schematach podatkowych. Kolejne publikacje medialne informują o stanowisku KRDP, podkreślając najważniejsze argumenty, że dyrektywa dotyczy nie tylko doradców ale wszystkich pośredników podatkowych, obejmie tylko transakcje transgraniczne, dotyczyć będzie jedynie schematów agresywnego planowania podatkowego a jej regulacje zezwalają państwom członkowskim na ochronę tajemnicy zawodowej zawodów zaufania publicznego, jakim jest zawód doradcy podatkowego.

 KRDP w specjalnym oświadczeniu zwraca uwagę na najistotniejsze kwestie związane z dyrektywą. Podtrzymuje apel o poszanowanie tajemnicy zawodowej przy implementacji tych regulacji do krajowego porządku prawnego, zwłaszcza, że taką możliwość zapewnia sama dyrektywa. KRDP podkreśla, że dyrektywa unijna nie zobowiązuje do zniesienia tajemnicy zawodowej doradców podatkowych.

Ponadto, KRDP zwraca uwagę, że przedmiotowe regulacje dotyczyć będą nie tylko doradców podatkowych, ale wszelkich tzw. pośredników podatkowych, w tym osób niezobowiązanych prawem do przestrzegania tajemnicy zawodowej. KRDP podkreśla, że obowiązek wynikający z dyrektywy dotyczący raportowania schematów podatkowych ma objąć jedynie transakcje transgraniczne. Dyrektywa nie dotyczy transakcji krajowych dokonywanych wewnątrz danego państwa.

Ponadto KRDP eksponuje informację, że obowiązek raportowania odnosi się przede wszystkim do schematów agresywnego planowania podatkowego, a nie dotyczy wszelkich form planowania podatkowego w granicach obowiązującego prawa.

KRDP podkreśla, że dyrektywa zawiera regulacje chroniące tajemnicę zawodową osób wykonujących zawód zaufania publicznego, do których zaliczają się doradcy podatkowi.

W myśl postanowień dyrektywy każde państwo członkowskie może podjąć odpowiednie działania mające na celu zapewnienie pośrednikom (np. doradcom podatkowym) prawa do odstąpienia od zgłoszenia transgranicznego schematu podatkowego, jeżeli obowiązek sprawozdawczy naruszyłby zobowiązanie do zachowania tajemnicy zawodowej na gruncie prawa krajowego tego państwa członkowskiego.

Zawód doradcy podatkowego jest niewątpliwie zawodem zaufania publicznego, uregulowanym ustawowo, a doradcę podatkowego obowiązuje tajemnica zawodowa, która zawsze powinna być postrzegana jako fundament tego zawodu.

KRDP deklaruje gotowość zaangażowania się w proces konsultacyjno-legislacyjny, wyrażając nadzieję, że wszelkie zmiany prawa istotne dla wykonywania zawodu doradcy podatkowego będą podejmowane z uwzględnieniem stanowiska samorządu.

http://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/776403,Dyrektywa-nie-przewiduje-zniesienia-tajemnicy-zawodowej-doradcow-podatkowych.html

Oprac. Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych

DATA PUBLIKACJI: 2018-03-26 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x