x x
x x

Dyrektywa Unii nie nakazuje zniesienia tajemnicy zawodowej - donoszą media prezentując stanowisko KRDP

Krajowa Rada Doradców Podatkowych dementuje informacje o nałożeniu na doradców podatkowych obowiązku informowania o transakcjach swoich klientów i podtrzymuje swoje stanowisko w zakresie poszanowania tajemnicy zawodowej przy implementacji dyrektywy unijnej do krajowego porządku prawnego – donoszą media w ślad za depeszą Polskiej Agencji Prasowej.

W związku z pojawiającymi się informacjami medialnymi, mogącymi wprowadzać w błąd co do roli zawodu doradcy podatkowego, Krajowa Rada Doradców Podatkowych (KRDP)  odniosła się do postanowień projektu dyrektywy unijnej w sprawie obowiązku raportowania schematów podatkowych (tzw. Mandatory Disclosure Rules).

KRDP zwraca uwagę, że przedmiotowe regulacje dotyczyć będą nie tylko doradców podatkowych, ale wszelkich tzw. pośredników podatkowych, w tym osób niezobowiązanych prawem do przestrzegania tajemnicy zawodowej . KRDP podkreśla, że obowiązek wynikający z dyrektywy dotyczący raportowania schematów podatkowych ma objąć jedynie transakcje transgraniczne. Dyrektywa nie dotyczy transakcji krajowych dokonywanych wewnątrz danego państwa.

Ponadto, obowiązek raportowania odnosi się przede wszystkim do schematów agresywnego planowania podatkowego, a nie dotyczy wszelkich form planowania podatkowego w granicach obowiązującego prawa.

KRDP podkreśla, że dyrektywa zawiera regulacje chroniące tajemnicę zawodową osób wykonujących zawód zaufania publicznego, do których zaliczają się doradcy podatkowi.

W myśl postanowień dyrektywy każde państwo członkowskie może podjąć odpowiednie działania mające na celu zapewnienie pośrednikom (np. doradcom podatkowym) prawa do odstąpienia od zgłoszenia transgranicznego schematu podatkowego, jeżeli obowiązek sprawozdawczy naruszyłby zobowiązanie do zachowania tajemnicy zawodowej na gruncie prawa krajowego tego państwa członkowskiego.

Zawód doradcy podatkowego jest niewątpliwie zawodem zaufania publicznego, uregulowanym ustawowo, a doradcę podatkowego obowiązuje tajemnica zawodowa, która zawsze powinna być postrzegana jako fundament tego zawodu.

KRDP deklaruje gotowość zaangażowania się w proces konsultacyjno-legislacyjny, wyrażając nadzieję, że wszelkie zmiany prawa istotne dla wykonywania zawodu doradcy podatkowego będą podejmowane z uwzględnieniem stanowiska samorządu.
 
https://biznes.radiozet.pl/Prawo/Dyrektywa-UE-nie-nakazuje-zniesienia-tajemnicy-zawodowej-doradcow-podatkowych

https://www.bankier.pl/wiadomosc/KRDP-dyrektywa-UE-nie-nakazuje-zniesienia-tajemnicy-zawodowej-doradcow-podatkowych-4088444.html

http://www.podatki.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/dyrektywa-unijna-nie-zniesie-tajemnicy-zawodowej-doradcow-podatkowych

oprac. Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych

DATA PUBLIKACJI: 2018-03-16 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x