x x
x x

Minister Sprawiedliwości podwyższy stawki dla doradców podatkowych za reprezentację przed sądami administracyjnymi

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało dwa projekty rozporządzeń, z których wynika, że nawet o 100 proc. może wzrosnąć wynagrodzenie doradców podatkowych za reprezentację przed sądami administracyjnymi. Rozporządzenia zakładają ujednolicenie stawek dla wszystkich pełnomocników broniących podatnika przed sądami administracyjnymi: doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych.

Stawki doradców podatkowych nie były podnoszone od 2011 r., czyli od daty obowiązywania obecnego  rozporządzenia (Dz.U. z 2011 r. poz. 153) i są niższe niż te, które zasądzają sądy na rzecz radców prawnych czy adwokatów, czy to w zwykłym postępowaniu, czy przy reprezentowaniu podatnika z urzędu. Korzystne dla doradców podatkowych zmiany stawek zakładają projekty rozporządzeń ministra sprawiedliwości w sprawie: wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego ustanowionego z urzędu. Projekty są w trakcie konsultacji.

Stawki doradców podatkowych wzrosną o 50 proc. za reprezentowanie podatnika przed wojewódzkim sądem administracyjnym, gdy spór toczy się o pieniądze (stawki są różne w zależności od wartości przedmiotu sprawy). W pozostałych sytuacjach, a także za reprezentowanie podatnika przed NSA wynagrodzenie doradcy wzrośnie nawet o 100 proc.

Rozporządzenia przewidują też nowe stawki w przypadku gdy wartość przedmiotu sporu będzie wyjątkowo wysoka (odpowiednio powyżej 2 mln zł i 5 mln zł), a spór wyjątkowo skomplikowany.

Podstawowe stawki doradcy podatkowego za reprezentację przed WSA wyniosą, w zależności od wartości sporu:
● do 500 zł – 90 zł przy zwykłym postępowaniu i 60 zł przy sprawie z urzędu;
● do 1500 zł – 270 zł przy zwykłym postępowaniu i 180 zł przy sprawie z urzędu;
● do 5 tys. zł – 900 zł przy zwykłym postępowaniu i 600 zł przy sprawie z urzędu;
● do 10 tys. zł – 1800 zł przy zwykłym postępowaniu i 1200 zł przy sprawie z urzędu;
● do 50 tys. zł – 3600 zł przy zwykłym postępowaniu i 2400 zł przy sprawie z urzędu;
● do 200 tys. zł – 5400 zł przy zwykłym postępowa- niu i 3600 zł przy sprawie z urzędu;
● do 2 mln zł – 10 800 zł przy zwykłym postępowaniu i 7200 zł przy sprawie z urzędu;
● do 5 mln zł – 15 tys. zł przy zwykłym postępowaniu i 10 tys. zł przy sprawie z urzędu;
● powyżej 5 mln zł – 25 tys. zł przy zwykłym postępowaniu i 16 600 zł przy sprawie z urzędu;
● w pozostałych sprawach 480 zł przy zwykłym postępowaniu i 240 zł przy sprawie z urzędu.

Kwoty te nie będą mogły być niższe niż 240 zł w zwykłym postępowaniu i 120 zł przy obronie z urzędu.

Zachowana zostanie zasada, zgodnie z którą doradca podatkowy będzie mógł w zwykłym postępowaniu otrzymać maksymalnie sześciokrotność stawek podstawowych, ale nie więcej niż wynosi wartość przedmiotu sporu.

O stawkach dla doradców podatkowych napisała Gazeta Prawna w artykule „Doradcy podatkowi zarobią więcej. Tyle samo co adwokaci i radcowie prawni”, autorstwa Mariusza Szulca:
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1101508,zarobki-doradcow-podatkowych.html

Oprac. Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych

DATA PUBLIKACJI: 2018-02-06 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x