x x
x x

Doradcy podatkowi chcą bronić tajemnicy zawodowej - wywiady w Rzeczpospolitej z kandydatami na Przewodniczącego KRDP

W piątek 12 stycznia br. w Warszawie rozpocznie obrady V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych. Delegaci wybiorą nowe władze samorządu, w tym przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Rzeczpospolita opublikowała wywiady z kandydatami: prof. Adamem Mariańskim, doradcą podatkowym z Łodzi i Maciejem Szymikiem, doradcą podatkowym z Katowic. Obu kandydatom na przewodniczącego KRDP zadano takie same pytania o ich pomysły na nową kadencję.

Prof. Adam Mariański, doradca podatkowy, prowadzi kancelarię w Łodzi

Rz: Co chciałby pan zmienić w funkcjonowaniu samorządu?

Adam Mariański: Nasz zawód powinien odzyskać należytą pozycję wśród innych zawodów zaufania publicznego. Bardzo ważna jest promocja roli zaufanego doradcy, który pomaga podejmować właściwe decyzje nie tylko przedsiębiorcom, ale też rodzinom. Wyzwaniem jest przygotowanie do sukcesji biznesu. Jako samorząd musimy też zabierać głos na temat wszystkich planowanych zmian ustawowych. Powinniśmy jako partner Ministerstwa Finansów sami wychodzić z inicjatywą koniecznych zmian legislacyjnych.

Co ważne, coraz większą rolę w doradztwie podatkowym odgrywają nowoczesne technologie. Powinniśmy przygotować księgowość do cyfryzacji i automatyzacji prowadzenia ksiąg. Zadaniem doradców będzie analiza, przewidywanie i doradzanie w prowadzeniu biznesu.

(…)

Jakie powinno być stanowisko samorządu w sprawie obowiązkowego raportowania schematów podatkowych?

Jestem zdecydowanie przeciw ograniczaniu tajemnicy zawodowej. W żadnym z krajów UE nie ma planu ograniczenia tajemnicy doradców podatkowych. Uważam natomiast, że jako samorząd powinniśmy zaprosić MF do dyskusji o „agresywnej optymalizacji podatkowej". Plany MF mają służyć właśnie zwalczaniu tego zjawiska, ale nie wiadomo, co należy przez nie rozumieć. Z komunikatów MF płynie wniosek, że obejmuje ono znaczną część czynności doradztwa. Należy więc jednoznacznie określić granicę między planowaniem podatkowym a agresywną optymalizacją. Rolą doradcy jest bowiem ustalenie właściwej kwoty podatku, tak by podatnik nie zapłacił ani mniej, ani więcej, niż powinien. Nową praktyką MF jest wydawanie ostrzeżeń przed stosowaniem schematów unikania opodatkowania. Szkoda, że MF na wzór Wielkiej Brytanii nie mówi, które działania nie są agresywną optymalizacją.
(…)

—rozmawiała  Monika Pogroszewska

Zbigniew Maciej Szymik, doradca podatkowy, prowadzi kancelarię w Katowicach

Rz: Co chciałby pan zmienić w funkcjonowaniu samorządu?

Zbigniew Maciej Szymik: Trzeba kontynuować rozmowy z Ministerstwem Finansów o zmianie ustawy regulującej działalność naszego samorządu. Chodzi np. o techniczne usprawnienie działalności sądów dyscyplinarnych i rzeczników dyscyplinarnych. Zjazd powinien też zapoczątkować proces konsolidacji oddziałów regionalnych. Dzisiejszy podział według 16 województw być może ma swoją logikę, ale powoduje ogromne dysproporcje w liczebności i finansach poszczególnych oddziałów. Konieczna jest też wymiana pokoleniowa. Powinniśmy zachęcić młodych, aktywnych i pomysłowych ludzi do działalności w strukturach samorządu.
(…)

Jakie powinno być stanowisko samorządu w sprawie obowiązkowego raportowania schematów podatkowych?

Ten problem dotyczy tajemnicy zawodowej. To tak jak z drzwiami: jeśli już je uchylimy, to potem trudno zapanować nad kątem ich otwarcia. Gdyby ustawowo zwolniono nas z tajemnicy dla celów raportowania schematów podatkowych, byłoby to wbicie nam noża w plecy. Większość klientów odbierze to jednoznacznie: doradcy będą donosić na swoich klientów. Nie pomoże tłumaczenie, że dotyczyłoby to tylko nielicznych sytuacji. Dlatego nasze stanowisko powinno być jednoznaczne: tajemnica powinna zostać utrzymana. Możemy co najwyżej informować klientów o konieczności raportowania schematu podatkowego, jeśli oczywiście będzie spełniał określone kryteria.
(…)

—rozmawiał Paweł Rochowicz

Więcej:
http://www.rp.pl/Doradcy-podatkowi/301119978-Doradcy-podatkowi-chca-bronic-tajemnicy-zawodowej.html

Zapraszam do lektury!

Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych

DATA PUBLIKACJI: 2018-01-11 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x