Dr Mariusz Cieśla z wykładem o cenach transferowych na konferencji My Company

x

Dr Mariusz Cieśla, Skarbnik KRDP wygłosił wykład „Zmiany w zakresie dokumentacji cen transferowych” podczas konferencji My Company „Rozliczenia w firmie. Zarządzanie dokumentacją  i zmiany w podatkach 2016 r.” Dr Mariusz Cieśla reprezentował KRDP podczas konferencji, która odbyła się w Katowicach.

 Krajowa Rada Doradców Podatkowych, wspierając wszelkie inicjatywy upowszechniające wiedzę z zakresu rozliczeń podatkowych wśród przedsiębiorców, objęła patronatem cykl bezpłatnych konferencji skierowanych do małego i średniego biznesu. Przedsiębiorcy mieli możliwość zapoznania się ze zmianami  przepisów w zakresie VAT, podatków dochodowych, podatku od nieruchomości oraz możliwości optymalizacyjnych.

Podczas konferencji  dyskutowano jak optymalizować rozliczenia podatkowe firmy. Odniesiono się do kolejnych zmian uszczelniających system podatkowy, zastanawiano się jakie metody optymalizacji są jeszcze możliwe, komu opłaca się korzystać z optymalizacji oraz czy firma korzystająca z optymalizacji nie narażą się w ten sposób na kontrole fiskusa. Podkreślano, iż poprawnie rozumiana optymalizacja jest wyborem możliwości opodatkowania, chociażby formy opodatkowania, w granicach prawa a nie uchylaniem się od opodatkowania czy unikaniem płacenia podatków. I do tak rozumianej optymalizacji każdy podatnik ma prawo.

W zakresie   nowości w podatku od nieruchomości wskazano na regulacje dotyczące opodatkowania budynków w ruinie, opodatkowania części wspólnych budynków oraz nowych zasad płatności podatku .

Dr Mariusz Cieśla omawiając zmiany w zakresie dokumentacji cen transferowych odniósł się do następujących zagadnień:  jakie zmiany obowiązują od 1 stycznia 2016 r., a jakie zaczną od 1 stycznia 2017 r.
czy wszystkie transakcje między podmiotami powiązanymi będą interesowały fiskusa oraz jak się przygotować do zmian.Oprac. Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych

DATA PUBLIKACJI: 2016-04-22 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x