x x
x x

Prawo.pl: Doradcy: Nowe przepisy nie ochronią podatników

x

„Projekt ordynacji podatkowej nie odpowiada aktualnym wyzwaniom i problemom związanym ze stosowaniem obecnych przepisów. Można mu zarzucić trzy podstawowe błędy. Najważniejszym wydaje się niewystarczająca ochrona praw podatnika – podkreślą doradcy podatkowi. Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca także uwagę na przeregulowanie oraz brak właściwych ram prawnych odpowiadających postępującej cyfryzacji procesów i automatyzacji kontroli podatników” – napisał red. Krzysztof Koślicki w artykule „Doradcy: Nowe przepisy nie chronią podatników” na łamach nowego portalu prawo.pl.

„ Po pierwsze, w projekcie można dostrzec ewidentną sprzeczność pomiędzy deklarowanym nadrzędnym celem projektu, czyli ochroną praw podatnika, a jego realizacją. Ten dysonans jest już widoczny na poziomie zasad ogólnych prawa podatkowego. Z jednej strony projekt wymienia aż 25 zasad i wiele z nich pojawia się w kodeksie po raz pierwszy. Niestety z drugiej strony nie sposób nie dopuścić się konkluzji, że w istotnej części zostały one pozbawione niezbędnej obudowy instytucjonalnej w przepisach szczegółowych lub zostały sformułowane w sposób bardzo zachowawczy. Oznacza to poważną niepewność, że w praktyce pozostaną jedynie papierowymi deklaracjami – stwierdziła Krajowa Rada Doradców Podatkowych” – napisał autor w artykule.

„Doradcy jako przykład wskazują zasadę terminowego załatwiania spraw, wyrażoną w projektowanym art. 23 § 1. W dalszej części projektu nie przewidziano jednak żadnych sankcji dla organu lub narzędzi dla podatnika dochodzenia terminowego załatwienia sprawy” – napisał Krzysztof Koślicki.
„Inny przykład wskazany przez KRDP to zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań zobowiązanego zawarta w art. 20 § 2 projektu. Zdaniem KRDP sprowadza się ona zazwyczaj, choć niewyłącznie, do respektowania przez organy utrwalonej praktyki interpretacyjnej” – poinformował autor.

Zapraszamy do lektury:
https://www.prawo.pl/podatki/projekt-nowej-ordynacji-podatkowej-opinia-krdp,302404.html

Oprac. Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

DATA PUBLIKACJI: 2018-09-28 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x