Krajowa Izba Doradców Podatkowych

CFE FORUM 2024

CFE Tax Advisers Europe organizuje kolejną edycję konferencji z cyklu „CFE Forum”. Konferencja odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2024 r. w Brukseli.

Tematem tegorocznej konferencji będzie: „Podział tortu podatkowego: ponowne przeanalizowanie roli ONZ, UE i OECD w polityce podatkowej oraz próg obecności podlegającej opodatkowaniu (stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej) w podatkach pośrednich”.

Rok 2024 przyniesie nowe zmiany w polityce podatkowej, które mogą stać się najbardziej znaczącymi ostatnimi zmianami w globalnej architekturze podatkowej. Dążąc do zwiększenia roli Organizacji Narodów Zjednoczonych, Zgromadzenie Ogólne ONZ zagłosowało za przyjęciem rezolucji w sprawie promowania inkluzywnej i skutecznej międzynarodowej współpracy podatkowej w Organizacji Narodów Zjednoczonych, bezpośrednio kwestionując przywództwo OECD w międzynarodowych sprawach podatkowych. Głosowanie nad rezolucją złożoną przez Nigerię i inne kraje rozwijające się pokazało wyraźny podział między krajami rozwiniętymi, takimi jak UE, USA, Wielka Brytania i Japonia, a resztą świata. Głosowanie w ONZ nastąpiło po wcześniejszym raporcie Sekretarza Generalnego ONZ, wzywającym do zwiększenia roli ONZ w ustalaniu międzynarodowych spraw podatkowych w celu osiągnięcia "w pełni inkluzywnego" międzynarodowego programu podatkowego. W sprawozdaniu Sekretarza Generalnego ONZ zauważono również, że zasady opracowane przez OECD nie uwzględniają w wystarczającym stopniu potrzeb i priorytetów krajów rozwijających się i/lub przekraczają ich możliwości wdrożenia.

Forum CFE 2024 zgromadzi dwóch znakomitych prelegentów, którzy omówią alokację bazy podatkowej (filar 1 oraz rolę ONZ, UE i OECD w międzynarodowych sprawach podatkowych). Prawa do opodatkowania wtórnego, w szczególności podleganie regule podatkowej w modelowej konwencji podatkowej ONZ i filarach OECD, wiążą się z kwestiami rozbieżnych aspiracji w zakresie polityki podatkowej w poszczególnych jurysdykcjach.

Podobnie stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, w połączeniu z aspektami cen transferowych, przybliża aspekty opodatkowania pośredniego do debaty na temat alokacji zysków w kontekście opodatkowania transgranicznego. W kontekście cyfrowym podobieństwa i różnice między FE i PE są coraz bardziej istotne, biorąc pod uwagę pytania dotyczące siły przyciągania.

Szczegóły konferencji, lista prelegentów, rejestracja na stronie CFE: CFE FORUM 2024 - CFE Doradcy Podatkowi w Europie (taxadviserseurope.org) 

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

ul. Grzybowska 85 lok. U7
Warszawa 00-844

tel.: 693 920 360
e-mail: biuro@kidp.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.